eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kłaj

Gmina Kłaj - przetargiGmina Kłaj - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-22
2018-02-07
Kłaj Usługi Gmina Kłaj OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI SANIATARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE, GMINA KŁAJ

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kłaj
Gmina Kłaj - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-18
2018-01-15
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom Część I Budowa jednostronnej drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w miejscowości Kłaj Część II Budowa trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka trasy VeloRaba Targowisko-Kłaj oraz kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby. Oznakowanie tras rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych.
2017-12-11
2018-01-09
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, doziemną wewnętrzną instalacją oświetlenia boiska, ogrodzeniem, drenażem i zbiornikiem na wodę deszczową na działce nr ewid 1504 w miejscowości Brzezie, gm. Kłaj
2017-12-01
2017-12-08
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj
2017-11-24
brak danych
Kłaj Gmina Kłaj Budowa stref rekreacyjno- turystycznych Doliny Raby na terenie Gminy Kłaj. Zadanie 1 Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju Część II Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju - Infokiosk
2017-11-20
2017-11-29
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj
2017-11-10
2017-11-28
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dworca kolejowego, budowa ogólnodostępnego parkingu oraz zagospodarowanie terenu na działkach nr: 1/2, 1/3, 1/4, 531/1 w Kłaju w ramach zadania: Trasy rowerowe i piesze MOR -strefa 1-Tereny rekreacyjno-turystyczne przy stacji PKP. Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w gminie Kłaj
2017-10-11
2017-10-27
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-mości z terenu gminy Kłaj w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
2017-09-27
2017-10-12
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa stref rekreacyjno- turystycznych Doliny Raby na terenie Gminy Kłaj. Zadanie 1 : Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju Część II Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju - Infokiosk
2017-09-15
2017-10-02
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju - ul. Wiejska - Etap II km. 0+445,8 - 1+245,25
2017-08-25
2017-09-11
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Kłaju, gmina Kłaj, pn. "Osiedle Kłaj"
2017-08-23
2017-09-07
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól, działka nr 171 w miejscowości Grodkowice w kilometrażu 0+400 - 0+700 o długości 300 m.
2017-07-28
2017-08-29
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa stref rekreacyjno- turystycznych Doliny Raby na terenie Gminy Kłaj. Zadanie 1 : Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju Zadanie 2 : Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Targowisku.
2017-07-25
2017-08-08
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi gminnej Wzory nr 560261 K nr ew. dz. 133 w miejscowości Łężkowice i nr ew. dz. 338 w miejscowości Grodkowice w kilometrażu 0+679 - 1-120
2017-07-11
2017-07-26
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa budynku klubu sportowego "Start" wraz z wewnętrznymi instalacjami : gazową ze zbiornikiem LPG, elektryczną, wod-kan., wentylacji mechanicznej, zbiornikiem szczelnym na ścieki z instalacją do budynku, utwardzeniem dojść i dojazdów do budynku, przyłączem wodociągowym, ogrodzenie działki 1610 w Brzeziu.
2017-07-11
2017-07-25
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól, działka nr 171 w miejscowości Grodkowice o długości 400 m.
2017-05-29
2017-06-13
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Łężkowicach oraz remont terenu przy budynku.
2017-05-29
2017-06-13
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu
2017-03-14
2017-03-29
Kłaj Gmina Kłaj Remont drogi gminnej Krakowska nr 560274 K nr dz. ew. 661 w miejscowości Brzezie w km. 0+000 - 0+627 i 0+750 - 0+869
2016-08-23
2016-09-06
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg gminnych1.Remont drogi gminnej Rybacka nr dz. ew. 2479 w miejscowości Kłaj w km 0 + 010 - 0 + 360 . 2.Remont drogi gminnej Ukraina II nr dz. ew. 1269 w miejscowości Brzezie w km 0 + 000 - 0 + 520. 3. Remont drogi gminnej Łącznik DP nr 2008 K - ul. Zachodnia nr dz. ew. 345 w miejscowości Dąbrowa w km 0 + 000 - 0 + 250
2016-06-03
2016-06-20
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól gmina Kłaj 1.Remont drogi na dz. ew. nr 1292 w miejscowości Kłaj 150 mb 2.Remont drogi na dz. ew. nr289 w miejscowości Łężkowice 260 mb 3.Remont drogi na dz. ew. nr 1840/3 w miejscowości Targowisko 129 mb 4.Remont drogi na dz. ew. nr 108 w miejscowości Grodkowice 95 mb 5.Remont drogi na dz. ew. nr 1004 w miejscowości Brzezie 190 mb 6.Remont drogi na dz. ew. nr 268 w miejscowości Brzezie 130 mb.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kłaj
Gmina Kłaj - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-29
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj
2017-12-06
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłaj w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
2017-11-24
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju - Infokiosk
2017-10-26
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Kłaju, gmina Kłaj, pn. "Osiedle Kłaj"
2017-10-18
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju - ul. Wiejska - Etap II km. 0+445,8 - 1+245,25
2017-10-05
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa stref rekreacyjno- turystycznych Doliny Raby na terenie Gminy Kłaj. Zadanie 1 Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Kłaju Zadanie 2 Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Targowisku.
2017-10-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu
2017-10-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Łężkowicach oraz remont terenu przy budynku
2017-09-21
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól, działka nr 171 w miejscowości Grodkowice w kilometrażu 0+400 - 0+700 o długości 300 m.
2017-08-23
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi gminnej Wzory nr 560261 K nr ew. dz. 133 w miejscowości Łężkowice i nr ew. dz. 338 w miejscowości Grodkowice w kilometrażu 0+679 - 1-120
2017-06-23
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu
2017-06-23
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Termomodernizacja Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Łężkowicach oraz remont terenu przy budynku.
2017-04-10
brak danych
Kłaj Gmina Kłaj Remont drogi gminnej Krakowska nr 560274 K nr dz. ew. 661 w miejscowości Brzezie w km. 0+000 - 0+627 i 0+750 - 0+869
2016-09-20
brak danych
Kłaj Gmina Kłaj Remont dróg gminnych1.Remont drogi gminnej Rybacka nr dz. ew. 2479 w miejscowości Kłaj w km 0 + 010 - 0 + 360 . 2.Remont drogi gminnej Ukraina II nr dz. ew. 1269 w miejscowości Brzezie w km 0 + 000 - 0 + 520. 3. Remont drogi gminnej Łącznik DP nr 2008 K - ul. Zachodnia nr dz. ew. 345 w miejscowości Dąbrowa w km 0 + 000 - 0 + 250
2016-06-29
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól gmina Kłaj 1.Remont drogi na dz. ew. nr 1292 w miejscowości Kłaj 150 mb 2.Remont drogi na dz. ew. nr289 w miejscowości Łężkowice 260 mb 3.Remont drogi na dz. ew. nr 1840/3 w miejscowości Targowisko 129 mb 4.Remont drogi na dz. ew. nr 108 w miejscowości Grodkowice 95 mb 5.Remont drogi na dz. ew. nr 1004 w miejscowości Brzezie 190 mb 6.Remont drogi na dz. ew. nr 268 w miejscowości Brzezie 130 mb..
2016-05-27
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj 1.Remont drogi gminnej do Topoliny nr 560253K (nr dz. ew. 1011) w miejscowości Targowisko w km0+000 - 0+307. 2. Remont drogi gminnej Goły Brzeg nr560247K (nr dz. ew.950/5) w miejscowości Kłaj w km1+535 - 2+ 533..
2015-11-09
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Odtworzenie Kotłowni w Wiejskim Domu Kultury w Szarowie
2015-11-03
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Roboty dodatkowe do zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko
2015-08-13
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju ul. Wiejska - Etap I w kilometrażu 0+000 - 0+450.
2015-08-05
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól- działka nr 1082 w miejscowości Brzezie o długości 290 m, - działka nr 182/1 w miejscowości Łysokanie o długości 250 m, - działka nr 1745 w miejscowości Targowisko o długości 230 m.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kłaj
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.