eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kłaj

Gmina Kłaj - przetargiGmina Kłaj - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-07
2019-11-15
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kłaj
Gmina Kłaj - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-03
2019-10-28
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj
2019-09-25
2019-10-10
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 560273K w kilometrażu 0+000,00 - 0+541,53 w miejscowości Brzezie Gmina Kłaj
2019-09-10
2019-09-18
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w budynku Domu Kultury i OSP w miejscowości Łężkowice
2019-09-04
2019-09-19
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku
2019-09-04
2019-09-19
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłaj
2019-08-27
2019-09-12
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w budynku Domu Kultury i OSP w miejscowości Łężkowice
2019-08-22
2019-09-18
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju
2019-07-16
2019-07-30
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól działka nr 1708/2 w Targowisku długość 800MB w km 0+000 - 0+800
2019-07-12
2019-07-26
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju
2019-06-26
2019-07-04
Kłaj Dostawy Gmina Kłaj Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu
2019-04-30
2019-05-20
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg gminnych: - Brzezie - Gruszki nr 560273 K nr dz. ew. 686, 827, 829/27, 1486 w miejscowości Brzezie w km 0+000 - 1+360, - Szkolna nr 560266 K nr dz. ew. 701/1, 579/2 w miejscowości Szarów w km 0+000 - 1+090, - Wzory nr 560261 K nr dz. ew. 133 w miejscowości Łężkowice w km 0+000 - 0+679, - Wzory nr 560261 K nr dz. ew. 338 w miejscowości Grodkowice w km 1+120 - 2+165
2019-04-26
2019-05-20
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozbudowa istniejącej drogi w km 0+000,00 - 0+270,70 zlokalizowanej na dz. nr 881/1 na cel drogi gminnej publicznej klasy D oraz budowa nowej drogi gminnej w km 0+020,71-0+486,60 klasy D" w miejscowości Kłaj gm. Kłaj
2019-04-08
2019-04-25
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku
2019-03-08
2019-03-18
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj w 2019 r.
2019-03-05
2019-03-14
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-mości z terenu gminy Kłaj w okresie od 01-04-2019 r. do 31-12-2019 r.
2019-01-15
2019-01-30
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj STWORZENIE NOWOCZESNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁKACH NR 1613/4, 1613/11 W TARGOWISKU (ZAPROJKETUJ I WYBUDUJ)
2018-12-14
2019-01-08
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa parkingu w Szarowie
2018-11-15
2018-12-04
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Stworzenie Nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Na Działkach Nr 1613/4, 1613/11 w Targowisku
2018-10-26
2018-11-20
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju - Część II : Zagospodarowanie Centrum Wsi Kłaj (typu zaprojektuj i wybuduj)
2018-10-02
2018-10-17
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu Kultury w miejscowości Łysokanie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kłaj
Gmina Kłaj - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-08
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 560273K w kilometrażu 0+000,00 - 0+541,53 w miejscowości Brzezie Gmina Kłaj
2019-10-01
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w budynku Domu Kultury i OSP w miejscowości Łężkowice
2019-08-20
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól działka nr 1708/2 w Targowisku długość 800MB w km 0+000 - 0+800
2019-07-30
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku
2019-07-29
brak danych
Kłaj Dostawy Gmina Kłaj Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu
2019-06-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg gminnych- Brzezie - Gruszki nr 560273 K nr dz. ew. 686, 827, 829/27, 1486 w miejscowości Brzezie w km 0+000 - 1+360, - Szkolna nr 560266 K nr dz. ew. 701/1, 579/2 w miejscowości Szarów w km 0+000 - 1+090, - Wzory nr 560261 K nr dz. ew. 133 w miejscowości Łężkowice w km 0+000 - 0+679, - Wzory nr 560261 K nr dz. ew. 338 w miejscowości Grodkowice w km 1+120 - 2+165
2019-06-03
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozbudowa istniejącej drogi w km 0+000,00 - 0+270,70 zlokalizowanej na dz. nr 881/1 na cel drogi gminnej publicznej klasy D oraz budowa nowej drogi gminnej w km 0+020,71-0+486,60 klasy D
2019-04-10
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj w 2019 r.
2019-02-25
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa parkingu w Szarowie
2018-11-26
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa stref rekreacyjno- turystycznych w miejscowości Gdów, gmina Gdów- roboty o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. Budowa stref rekreacyjno- turystycznych Doliny Raby na terenie Gminy Kłaj Część III Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Targowisku
2018-08-23
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Prace konserwatorskie przy kapliczkach w miejscowościach Szarów, Grodkowice, Kłaj oraz Targowisko
2018-07-18
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa drogi gminnej nr 560247K "ulica Wiejska" nr dz. ew. 950/5 w miejscowości Kłaj w kilometrażu 0+000 - 1+237,50
2018-07-09
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Nadbudowa i przebudowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie
2018-06-21
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, doziemną wewnętrzną instalacją oświetlenia boiska, ogrodzeniem, drenażem i zbiornikiem na wodę deszczową na działce nr ewid 1504 w miejscowości Brzezie, gm. Kłaj
2018-06-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remonty dróg wewnętrznych:1. "Unii Europejskiej nr dz. ew 410/825 w m. Łysokanie dł. 0,464 km, 2. Wadowicka nr dz. ew. 410/840, 410/876, 410/790, 410/802, 410/814 w m. Łysokanie dł. 0,474 km, 3. Kolonia nr dz. ew 1458 w m Targowisko w km. 0+000 - 0+288, 4 dz. nr ew. 201 w m. Łężkowice w km. 0+000 - 0+226
2018-04-19
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj udowa budynku klubu sportowego "Start" wraz z wewnętrznymi instalacjami elektryczną, wod-kan., zbiornikiem szczelnym na ścieki z instalacją do budynku, utwardzeniem dojść i dojazdów do budynku, przyłączem wodociągowym, ogrodzenie działki 1610 w Brzeziu
2018-04-13
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI SANIATARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE, GMINA KŁAJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2018-03-01
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom Część I Budowa jednostronnej drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w miejscowości Kłaj Część II Budowa trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka trasy VeloRaba Targowisko-Kłaj oraz kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby. Oznakowanie tras rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych
2018-01-23
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dworca kolejowego, budowa ogólnodostępnego parkingu oraz zagospodarowanie terenu na działkach nr1/2, 1/3, 1/4, 531/1 w Kłaju w ramach zadaniaTrasy rowerowe i piesze MOR -strefa 1-Tereny rekreacyjno-turystyczne przy stacji PKP. Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w gminie Kłaj
2017-12-29
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kłaj
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.