eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kłaj

Gmina Kłaj - przetargiGmina Kłaj - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-14
2017-03-29
Kłaj Gmina Kłaj Remont drogi gminnej Krakowska nr 560274 K nr dz. ew. 661 w miejscowości Brzezie w km. 0+000 - 0+627 i 0+750 - 0+869
2016-08-23
2016-09-06
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg gminnych1.Remont drogi gminnej Rybacka nr dz. ew. 2479 w miejscowości Kłaj w km 0 + 010 - 0 + 360 . 2.Remont drogi gminnej Ukraina II nr dz. ew. 1269 w miejscowości Brzezie w km 0 + 000 - 0 + 520. 3. Remont drogi gminnej Łącznik DP nr 2008 K - ul. Zachodnia nr dz. ew. 345 w miejscowości Dąbrowa w km 0 + 000 - 0 + 250
2016-06-03
2016-06-20
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól gmina Kłaj 1.Remont drogi na dz. ew. nr 1292 w miejscowości Kłaj 150 mb 2.Remont drogi na dz. ew. nr289 w miejscowości Łężkowice 260 mb 3.Remont drogi na dz. ew. nr 1840/3 w miejscowości Targowisko 129 mb 4.Remont drogi na dz. ew. nr 108 w miejscowości Grodkowice 95 mb 5.Remont drogi na dz. ew. nr 1004 w miejscowości Brzezie 190 mb 6.Remont drogi na dz. ew. nr 268 w miejscowości Brzezie 130 mb.
2016-04-28
2016-05-16
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj 1.Remont drogi gminnej do Topoliny nr 560253K (nr dz. ew. 1011) w miejscowości Targowisko w km0+000 - 0+307. 2. Remont drogi gminnej Goły Brzeg nr560247K (nr dz. ew.950/5) w miejscowości Kłaj w km1+535 - 2+ 533.
2015-07-17
2015-08-03
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju ul. Wiejska - Etap I w kilometrażu 0+000 - 0+450
2015-07-08
2015-07-22
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól- działka nr 1082 w miejscowości Brzezie o długości 290 m, - działka nr 182/1 w miejscowości Łysokanie o długości 250 m, - działka nr 1745 w miejscowości targowisko o długości 230 m
2015-03-03
2015-03-19
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Remont Dróg gminnych- Kościelna nr 560244 K, nr dz. ew. 945/1 w miejscowości Kłaj w kilometrażu 0+000 - 0+618, - Kmiecie nr 560276 K, nr dz. ew. 1545 w miejscowości Brzezie w kilometrażu 0+009 - 0+660, - Do raby II nr 560260 K, nr dz. ew. 323 i 315/8 w miejscowości Łężkowice w kilometrażu 0+248 - 0+600, - Potrawek nr dz. ew. 273 w miejscowości Grodkowice w kilometrażu 0+000 - 0+387, - Podrabie - boczna nr 560254 K, nr dz. ew. 1038 w miejscowości Targowisko w kilometrażu 0+010 - 0+477.
2014-12-16
2014-12-23
Kłaj usługi Gmina Kłaj Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2015r
2014-12-02
2015-01-16
Kłaj usługi Gmina Kłaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kłaj
2014-10-17
2014-10-29
Kłaj dostawy Gmina Kłaj Kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kłaj w ramach projektu pn. Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj- etap 2 realizowanego przez Gminę Kłaj w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
2014-10-01
2014-11-20
Kłaj usługi Gmina Kłaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kłaj
2014-07-25
2014-08-11
Kłaj usługi Gmina Kłaj KOORDYNATOR PROJEKTU PN. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W GMINIE KŁAJ- ETAP 2
2014-07-11
2014-07-31
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko
2014-07-11
2014-07-31
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kłaju, działka ewid. nr 423/3
2014-06-06
2014-06-23
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Domu Kultury w Łysokaniach wraz z wymianą pokrycia dachowego
2014-06-04
2014-06-23
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Remont Dróg dojazdowych do gruntów rolnychdziałka nr 285 w msc Dąbrowa, dł 580 m działka nr 257 w msc Kłaj dł 300 m
2014-06-02
2014-06-30
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko
2014-05-30
2014-06-18
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Domu Kultury w Szarowie
2014-05-30
2014-06-18
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie
2014-04-25
2014-05-19
Kłaj roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Domu Kultury w Szarowie wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kłaj
Gmina Kłaj - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-10
brak danych
Kłaj Gmina Kłaj Remont drogi gminnej Krakowska nr 560274 K nr dz. ew. 661 w miejscowości Brzezie w km. 0+000 - 0+627 i 0+750 - 0+869
2016-09-20
brak danych
Kłaj Gmina Kłaj Remont dróg gminnych1.Remont drogi gminnej Rybacka nr dz. ew. 2479 w miejscowości Kłaj w km 0 + 010 - 0 + 360 . 2.Remont drogi gminnej Ukraina II nr dz. ew. 1269 w miejscowości Brzezie w km 0 + 000 - 0 + 520. 3. Remont drogi gminnej Łącznik DP nr 2008 K - ul. Zachodnia nr dz. ew. 345 w miejscowości Dąbrowa w km 0 + 000 - 0 + 250
2016-06-29
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól gmina Kłaj 1.Remont drogi na dz. ew. nr 1292 w miejscowości Kłaj 150 mb 2.Remont drogi na dz. ew. nr289 w miejscowości Łężkowice 260 mb 3.Remont drogi na dz. ew. nr 1840/3 w miejscowości Targowisko 129 mb 4.Remont drogi na dz. ew. nr 108 w miejscowości Grodkowice 95 mb 5.Remont drogi na dz. ew. nr 1004 w miejscowości Brzezie 190 mb 6.Remont drogi na dz. ew. nr 268 w miejscowości Brzezie 130 mb..
2016-05-27
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj 1.Remont drogi gminnej do Topoliny nr 560253K (nr dz. ew. 1011) w miejscowości Targowisko w km0+000 - 0+307. 2. Remont drogi gminnej Goły Brzeg nr560247K (nr dz. ew.950/5) w miejscowości Kłaj w km1+535 - 2+ 533..
2015-11-09
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Odtworzenie Kotłowni w Wiejskim Domu Kultury w Szarowie
2015-11-03
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Roboty dodatkowe do zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko
2015-08-13
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju ul. Wiejska - Etap I w kilometrażu 0+000 - 0+450.
2015-08-05
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól- działka nr 1082 w miejscowości Brzezie o długości 290 m, - działka nr 182/1 w miejscowości Łysokanie o długości 250 m, - działka nr 1745 w miejscowości Targowisko o długości 230 m.
2015-04-10
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont Dróg gminnych- Kościelna nr 560244 K, nr dz. ew. 945/1 w miejscowości Kłaj w kilometrażu 0+000 - 0+618, - Kmiecie nr 560276 K, nr dz. ew. 1545 w miejscowości Brzezie w kilometrażu 0+009 - 0+660, - Do raby II nr 560260 K, nr dz. ew. 323 i 315/8 w miejscowości Łężkowice w kilometrażu 0+248 - 0+600, - Potrawek nr dz. ew. 273 w miejscowości Grodkowice w kilometrażu 0+000 - 0+387, - Podrabie - boczna nr 560254 K, nr dz. ew. 1038 w miejscowości Targowisko w kilometrażu 0+010 - 0+477
2015-03-25
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kłaj
2015-01-13
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2015r.
2014-11-10
brak danych
Kłaj Dostawy Gmina Kłaj Kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kłaj w ramach projektu pn. Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj- etap 2 realizowanego przez Gminę Kłaj w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
2014-09-03
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kłaju, działka ewid. nr 423/3.
2014-08-28
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj KOORDYNATOR PROJEKTU PN. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W GMINIE KŁAJ- ETAP 2.
2014-08-18
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko
2014-07-24
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont Dróg dojazdowych do gruntów rolnychdziałka nr 285 w msc Dąbrowa, dł 580 m działka nr 257 w msc Kłaj dł 300 m.
2014-07-02
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Domu Kultury w Łysokaniach wraz z wymianą pokrycia dachowego
2014-07-02
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie
2014-07-02
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji Domu Kultury w Szarowie
2014-05-27
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Wykonanie robót budowlanych- Domu Kultury w Dąbrowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kłaj
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.