eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargiGmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-19
2018-06-28
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie opracowań geodezyjno-prawnych, map z projektem podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki "
2018-06-19
2018-07-05
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim
2018-06-14
2018-06-29
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Remont pokoi nr 211 i 212 w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim"
2018-06-12
2018-06-27
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Aranżacja sali na potrzeby wielofunkcyjnej galerii sztuki w budynku Dworca Kolejowego w Grodzisku Mazowieckim - II etap realizacji w ramach projektu pn. "Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-06-08
2018-06-25
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja dróg gminnych na terenie "osiedla Łąki" w Grodzisku Mazowieckim, ulice: Chlewińska, Szeroka, Zajęcza, Łączna, Średnia, J. Ordona".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
2006-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oczyszczalni ścieków.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-12
2018-06-20
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie i montaż pod zabudowę mebli wraz z zakupem, dostawą i podłączeniem sprzętu AGD w pomieszczeniach świetlic: w Szczęsnem, Kraśniczej Woli oraz przy ulicy Ordona w Grodzisku Mazowieckim."
2018-06-11
2018-06-19
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. : " E - usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki realizowanego w ramach Priorytetu II ,,Wzrost potencjału Mazowsza", Działanie 2.1. E- usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2018-06-08
2018-06-19
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w Kozerach ul. Urocza i Kozerach Nowych ul. Popławska gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-06-07
2018-06-18
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1." WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020.
2018-05-30
2018-06-18
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i przebudowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem
2018-05-29
2018-06-14
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja dróg gminnych nr 150224W ul. Marsa w m. Kozerki, nr 150240W ul. Centralna w m. Radonie, nr 150227W ul. Wronia i ul. Krucza w m. Mościska, gm. Grodzisk Mazowiecki.
2018-05-29
2018-06-15
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Grodzisku Mazowieckim
2018-05-25
2018-06-05
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. : " E - usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki realizowanego w ramach Priorytetu II ,,Wzrost potencjału Mazowsza", Działanie 2.1. E- usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2018-05-25
2018-06-11
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej ul. Polarnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych we wsi Władków w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2018-05-18
2018-05-29
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-05-18
2018-06-04
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Remont pokoi nr 211 i 212 w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim"
2018-05-17
2018-05-25
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Przemysłowej, A. Dygasińskiego, Armii Polskiej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim
2018-05-11
2018-05-21
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-05-10
2018-05-18
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w Kozerach ul. Urocza gmina Grodzisk Mazowiecki.
2018-05-09
2018-05-24
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa instalacji gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-05-08
2018-05-25
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim
2018-05-07
2018-05-15
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją n/w inwestycji: 1. Budowy sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Maz. 2. Przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół nr 2 w Grodzisku Maz. wraz z infrastrukturą techniczną- etap II"
2018-05-07
2018-05-22
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki przy użyciu destruktu asfaltowego oraz płyt betonowych MON.
2018-05-07
2018-05-22
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizacje nawierzchni i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
2018-05-02
2018-05-16
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa i montaż 1 szt. toalety publicznej przy ul. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z wykonaniem przyłączy i odbudową nawierzchni po ich wykonaniu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Budowa zatoki, miejsca postojowego przy ul. E. Marylskiego w Książenicach w gm. Grodzisk Mazowiecki".
2018-06-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa w ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowa 5 kpl. wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do budynków
2018-06-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy będących w kolizji z przebudową dróg napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz WLZ w rejonie ul. Szwedzkiej (zadanie "A") i w rejonie ul. Okrężnej (zadanie "B") w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na budowie"
2018-06-04
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-06-04
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa dwóch placów zabaw na terenie miasta Grodziska Mazowieckiego
2018-06-04
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim.
2018-06-01
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projektu pn."Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap".
2018-05-24
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa linii kablowej oświetleniowej ul. E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową kablowych przyłączy elektroenergetycznych
2018-05-24
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Budowa świetlicy wiejskiej w Opypach, Gmina Grodzisk Mazowiecki"
2018-05-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt" na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki"
2018-05-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Projekt przebudowy boiska do piłki nożnej w klubie Sportowym Pogoń w Grodzisku Mazowieckim".
2018-05-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa kanału deszczowego w ul. Traugutta w Grodzisku Maz.
2018-05-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa szkolnych pomocy dydaktycznych (globusy, mapy, plansze, atlasy, książki, przewodniki) w ramach realizacji projektu pn; Projekt "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych", współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne
2018-05-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie, sukcesywna dostawa i montaż mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-05-08
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury, w Grodzisku Maz. wraz z budową parkingu
2018-05-08
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oświetlenia ulicznego w rejonie osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim
2018-05-08
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Świadczenie usług bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-04-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa świetlicy wiejskiej w Zabłotni gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-04-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Świadczenie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki"
2018-04-23
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury na potrzeby Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektówRozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.