eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargiGmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-17
2018-10-02
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem
2018-09-06
2018-09-24
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa parkingu i przedłużenie ulicy Kierlańczyków w Grodzisku Mazowieckim
2018-09-05
2018-09-21
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego na ul. Muzycznej, Etiudy, Sonaty, Wiolinowej i Sopranowej w Książenicach gm. Grodzisk Mazowiecki

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
2006-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oczyszczalni ścieków.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-05
2018-09-20
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa ul. Rzecznej w Grodzisku Mazowieckim
2018-08-30
2018-09-07
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-08-23
2018-09-03
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa zestawów komputerowych, sprzętu fotograficznego i urządzeń komputerowych w ramach realizacji projektu pn: "Wzrost potencjału turystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe
2018-08-22
2018-08-30
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki w Rozgrywkach Europejskich Pucharów w Tenisie Stołowym Mężczyzn"
2018-08-22
2018-08-30
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Floriańskiej, Śląskiej, Jaworowej, Borówkowej, Słonecznikowej, Kasztanowej, J. Kochanowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Karminowej w Odrano Woli, drogi na dz. nr 54 obręb 0017 w Kozerach Nowych oraz parkingu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kozerkach w gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2018-08-21
2018-08-29
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa betonowej kostki brukowej, betonowych krawężników i obrzeży do budowy dróg
2018-08-20
2018-08-28
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-20
2018-08-29
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dowóz uczniów z klas I i II Szkoły Podstawowej Nr 5, z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz z oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych Gminy Grodzisk Mazowiecki na zajęcia wychowania fizycznego w Kąpielisku Miejskim w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-17
2018-09-03
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa parkingu i przedłużenie ulicy Kierlańczyków w Grodzisku Mazowieckim
2018-08-03
2018-08-13
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-01
2018-08-09
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki "Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów "parkuj i jedź" zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. Piaskowej i ul. Żydowskiej w Grodzisku Maz. w ramach projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-08-01
2018-08-16
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa świetlicy wiejskiej w Mościskach, Gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-08-01
2018-08-17
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne gm. Grodzisk Mazowiecki"
2018-07-27
2018-08-13
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego, ul. Mokronoskich, ul. 1 Maja, ul. Bairda, ul. Osieckiej w Grodzisku Mazowieckim
2018-07-23
2018-08-03
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki "Zakup i dostawa betonowej kostki brukowej, betonowych krawężników i obrzeży do budowy dróg"
2018-07-19
2018-07-27
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0 - 63mm do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-07-17
2018-08-01
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej ul. Polarnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych we wsi Władków w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2018-07-16
2018-07-25
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup, zainstalowanie nowych 11 szt. parkomatów oraz modernizację 4 szt. istniejących parkomatów z oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Grodzisku Mazowieckim wraz z prowadzeniem czynności techniczno - organizacyjnych
2018-07-13
2018-07-31
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Budowa ul. Bojanka wraz z parkingiem oraz wymiana oświetlenia w ul. Tokarzewskiego w Grodzisku Mazowieckim."
2018-07-12
2018-07-27
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja chodników na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-03
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego, ul. Mokronoskich, ul. 1 Maja, ul. Bairda, ul. Osieckiej w Grodzisku Mazowieckim.
2018-08-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja chodników na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-08-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1." WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020.
2018-08-23
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów "parkuj i jedź" zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. Piaskowej i ul. Żydowskiej w Grodzisku Maz. w ramach projektu"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-08-21
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup sprzętu komputerowego dla świetlic wiejskich w gminie Grodzisk Mazowiecki oraz Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-08-20
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0 - 63mm do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-08-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Remont pokoi nr 211 i 212 w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim"
2018-08-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne i drogi gminne na terenach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-08-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie opracowań geodezyjno-prawnych, map z projektem podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki "
2018-08-14
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-08-07
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja dróg gminnych na terenie "osiedla Łąki" w Grodzisku Mazowieckim, uliceChlewińska, Szeroka, Zajęcza, Łączna, Średnia, J. Ordona".
2018-08-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. " E - usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki realizowanego w ramach Priorytetu II ,,Wzrost potencjału Mazowsza", Działanie 2.1. E- usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2018-08-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki parkingowej oraz chodnika w ciągu ulicy Armii Krajowej w Grodzisku Mazowieckim
2018-08-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja dróg gminnych nr 150224W ul. Marsa w m. Kozerki, nr 150240W ul. Centralna w m. Radonie, nr 150227W ul. Wronia i ul. Krucza w m. Mościska, gm. Grodzisk Mazowiecki.
2018-08-03
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych wraz z ich instalacją i uruchomieniem, w ramach rozbudowy systemu Grodziskiego Roweru Miejskiego (GRM).
2018-08-03
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Umocnienie płytami żelbetowymi nawierzchni ulic Cieszyńskiej, Chałubińskiego, Kołłątaja, Staszica w Grodzisku Mazowieckim, ul. Wschodniej w Odrano Woli i ulic Pączkowej, Eklerki, Herbatnikowej i Deserowej Chrzanowie Małym gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-08-02
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa instalacji gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-08-02
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie i montaż pod zabudowę mebli wraz z zakupem, dostawą i podłączeniem sprzętu AGD w pomieszczeniach świetlicw Szczęsnem, Kraśniczej Woli oraz przy ulicy Ordona w Grodzisku Mazowieckim."
2018-08-01
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-07-26
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa oświetlenia ulicznego (linia kablowa) z przebudową chodników i zjazdów oraz budowa 28 kpl. wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do budynków w ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.