eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargiGmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-12
2018-12-20
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń / zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 150 stanowisk na potrzeby trwałości projektu pn. : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w gminie Grodzisk Mazowiecki", współfinansowanych z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"
2018-12-11
2018-12-28
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Przebudowa boiska do piłki nożnej w Grodziskim Klubie Sportowym Pogoń w Grodzisku Mazowieckim"
2018-12-06
2018-12-21
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
2006-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oczyszczalni ścieków.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-05
2018-12-14
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie i montaż pod zabudowę mebli wraz z zakupem, dostawą i podłączeniem sprzętu AGD w pomieszczeniach świetlic: w Zabłotni, Opypach oraz Mościskach
2018-11-30
2018-12-17
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa drogi gminnej ul. Emilii Plater w Grodzisku Mazowieckim
2018-11-30
2018-12-18
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem
2018-11-30
2018-12-12
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Aranżacja sali na potrzeby wielofunkcyjnej galerii sztuki w budynku Dworca Kolejowego w Grodzisku Mazowieckim - II etap realizacji w ramach projektu pn. "Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-11-30
2018-12-17
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki DOSTAWA, MONTAŻ (z wybudowaniem przyłączy wody i kanalizacji) I URUCHOMIENIE TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE STAWÓW WALCZEWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
2018-11-30
2018-12-18
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa parkingu i przedłużenie ulicy Kierlańczyków w Grodzisku Mazowieckim
2018-11-28
2018-12-14
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki PRZEBUDOWA UL. WIOŚLARSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
2018-11-23
2018-12-03
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Deotymy, Topolowej i na dz. drogowej nr ew. 112/2 obręb 0041 przy ulicy Wólczyńskiej w Grodzisku Mazowieckim, Jesiennej, Wiosennej i Letniej w Opypach, zatoki postojowej przy E. Marylskiego w Książenicach, chodnika w Chrzanowie Dużym w gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2018-11-21
2018-11-29
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa, kompletnego lodowiska dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-11-20
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Gmina Grodzisk Mazowiecki Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2018-11-20
2018-11-28
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-11-14
2018-11-22
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla sołectw na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki"
2018-10-24
2018-11-08
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Budowa chodnika we wsi Kozery ul. Urocza gmina Grodzisk Mazowiecki "
2018-10-11
2018-10-26
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.
2018-10-02
2018-10-11
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki podczas zawodów sportowych o mistrzostwo IV ligi piłkarskiej "
2018-10-01
2018-10-18
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim
2018-09-28
2018-10-16
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim
2018-09-28
2018-10-18
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki I ETAP budowy sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym Gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-09-27
2018-10-15
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Przebudowa boiska do piłki nożnej w Grodziskim Klubie Sportowym Pogoń w Grodzisku Mazowieckim"
2018-09-24
2018-10-09
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa odcinka ulicy Marylskiego we wsi Książenice w gminie Grodzisk Mazowiecki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla sołectw na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki"
2018-12-11
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2018-11-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa zestawów komputerowych, sprzętu fotograficznego i urządzeń komputerowych w ramach realizacji projektu pn"Wzrost potencjału turystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe
2018-11-27
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim.
2018-11-20
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w Kozerach ul. Urocza i Kozerach Nowych ul. Popławska gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-11-19
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.
2018-11-07
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne gm. Grodzisk Mazowiecki"
2018-11-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego na ul. Muzycznej, Etiudy, Sonaty, Wiolinowej i Sopranowej w Książenicach gm. Grodzisk Mazowiecki
2018-10-24
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki podczas zawodów sportowych o mistrzostwo IV ligi piłkarskiej
2018-10-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019
2018-10-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa ul. Rzecznej w Grodzisku Mazowieckim.
2018-10-11
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Remont drogi gminnej nr 151005W ul. Żydowska w Grodzisku Mazowieckim.
2018-10-11
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oświetlenia ulicznego w rejonie osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim - II etap
2018-10-11
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa świetlicy wiejskiej w Mościskach, Gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-10-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup, zainstalowanie nowych 11 szt. parkomatów oraz modernizację 4 szt. istniejących parkomatów z oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Grodzisku Mazowieckim wraz z prowadzeniem czynności techniczno - organizacyjnych
2018-10-01
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa betonowej kostki brukowej, betonowych krawężników i obrzeży do budowy dróg.
2018-09-26
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicFloriańskiej, Śląskiej, Jaworowej, Borówkowej, Słonecznikowej, Kasztanowej, J. Kochanowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Karminowej w Odrano Woli, drogi na dz. nr 54 obręb 0017w Kozerach Nowych oraz parkingu na potrzeby świetlicy wiejskiej w gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2018-09-25
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
2018-09-03
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego, ul. Mokronoskich, ul. 1 Maja, ul. Bairda, ul. Osieckiej w Grodzisku Mazowieckim.
2018-08-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja chodników na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.