eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargiGmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-23
2018-04-09
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Modernizacja drogi gminnej nr 150202W w Kłudnie Nowym, gm. Grodzisk Mazowiecki"
2018-03-22
2018-03-30
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie, sukcesywna dostawa i montaż mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-03-21
2018-03-29
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim.
2018-03-21
2018-04-06
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oświetlenia ulicznego w rejonie osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim
2018-03-16
2018-04-04
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa kanału deszczowego w ul. Traugutta w Grodzisku Maz.
2018-03-16
2018-03-26
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Świadczenie usług bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-03-14
2018-03-29
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury, w Grodzisku Maz. wraz z budową parkingu
2018-03-13
2018-03-28
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa linii kablowej oświetleniowej ul. E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową kablowych przyłączy elektroenergetycznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
2006-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oczyszczalni ścieków.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-14
2018-03-23
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Projekt przebudowy boiska do piłki nożnej w klubie Sportowym Pogoń w Grodzisku Mazowieckim".
2018-03-12
2018-03-20
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Szczepienia psów przeciw wściekliźnie w gminie Grodzisk Mazowiecki w 2018 r.
2018-03-12
2018-03-21
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury na potrzeby Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
2018-03-09
2018-03-19
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Świadczenie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki"
2018-03-09
2018-03-20
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt" na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2018-02-26
2018-03-14
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa w ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowa 14 kpl. wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do budynków.
2018-02-26
2018-03-07
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projektu pn.: "Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap".
2018-02-23
2018-03-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul.Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim"
2018-02-23
2018-03-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa dwóch placów zabaw na terenie miasta Grodziska Mazowieckiego
2018-02-19
2018-02-27
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup nowych samochodów osobowych dla potrzeb Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-02-15
2018-03-02
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa świetlicy wiejskiej w Zabłotni gmina Grodzisk Mazowiecki
2018-02-14
2018-02-22
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Świadczenie usług bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-02-13
2018-02-28
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury, budowa ul. Bojanka w Grodzisku Maz. oraz budowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem.
2018-02-12
2018-03-05
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Grodzisku Maz. wraz z infrastrukturą techniczną- etap II
2018-02-09
2018-02-26
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Budowa świetlicy wiejskiej w Opypach, Gmina Grodzisk Mazowiecki"
2018-02-07
2018-02-16
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonywanie projektów zmian w obowiązujących stałych organizacjach ruchu na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisk Maz.
2018-02-05
2018-02-13
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn: "Wzrost potencjału turystycznego gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe
2018-02-05
2018-02-21
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa świetlicy miejskiej przy ulicy Ordona w Grodzisku Mazowieckim
2018-01-30
2018-02-07
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, technicznego, przewodników, itp. w ramach realizacji projektu " pn; Projekt "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2018-01-26
2018-02-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa plaży na Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim - roboty przygotowawcze w zakresie odmulenia dna zbiornika i umocnienia skarp w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-20
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa plaży na Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim - roboty przygotowawcze w zakresie odmulenia dna zbiornika i umocnienia skarp w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektówRozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
2018-03-19
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, technicznego, przewodników, itp. w ramach realizacji projektu " pn; Projekt "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2018-03-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicgen. I. Prądzyńskiego, gen. J. Sowińskiego, kanc. J. Ossolińskiego, Lipowej i Cegielnianej wraz z nadzorem autorskim
2018-03-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie iluminacji budynku Willi Niespodzianka" - Zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej nr ZP.272.86.2016 z dnia 10.01.2017 na wykonanie zadania pod nazwą"Rewaloryzacja zabytkowej Willi "Niespodzianka" rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele administracji i kultury, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie".
2018-03-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki
2018-03-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicSiennej, Jordanowickiej, Piaskowej, Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem autorskim
2018-03-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicDębowej, gen. D. Chłapowskiego, F. Wielopolskiego, gen. A. Kosińskiego wraz z nadzorem autorskim
2018-03-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy dróg o łącznej długości około 1500mb na osiedlu "Łąki" w Grodzisku Mazowieckim
2018-03-08
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa street workout i siłowni zewnętrznej oraz przebudowa ogrodzenia- IX etap realizacji zagospodarowania terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim realizowany w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektówRozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
2018-03-02
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa placu zabaw - VIII etap zagospodarowania terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim. W ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektówRozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
2018-02-23
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Harcerskiej 5 i 10 w Grodzisku Mazowieckim
2018-02-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Klonowej, Jesionowej oraz Buczynowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2018-02-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicZ. Krasińskiego, Łowczej, Myśliwskiej, Bartniczej, łącznika ulicy Bartniczej z ulicą Nadarzyńską wraz z nadzorem autorskim
2018-02-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2018-02-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa słupków U-12b wraz z łańcuchami
2018-02-12
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki w zawodach regionalnych i ogólnopolskich turniejów tenisa stołowego"
2018-02-10
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa oświetlenia i monitoringu terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Maz.
2018-01-25
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup i dostawa oraz wdrożenie oprogramowania graficznego, intranetowego, zabezpieczającego na potrzeby realizacji projektu pn. " E - usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018-01-11
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicSt. Batorego, Piękna, Na Grobli, Chrobrego, Dąbrówki, Mieszka I, Maczka, Andersa, Ogrodowa i Rzeczna w Grodzisku Maz. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2018-01-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.