eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Górowo Iławeckie

Gmina Górowo Iławeckie - przetargiGmina Górowo Iławeckie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
2019-02-21
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A""
2019-02-05
2019-02-28
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Zakup płyt betonowych "JOMB""
2019-01-31
2019-02-20
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A""

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Górowo Iławeckie
Gmina Górowo Iławeckie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-28
2019-02-06
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie Wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zakładu przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej"
2018-12-06
2018-12-14
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Górowo Iławeckie i ich transport do RIPOK właściwej dla Gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2018-11-22
2018-12-21
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A"
2018-11-05
2018-11-21
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A""
2018-10-23
2018-10-31
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie"
2018-10-10
2018-10-18
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie"
2018-09-20
2018-10-05
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
2018-08-28
2018-09-28
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A""
2018-08-28
2018-09-12
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Modernizacja drogi gminnej w Glądach w gminie Górowo Iławeckie"
2018-07-25
2018-08-09
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Modernizacja drogi gminnej w Glądach w gminie Górowo Iławeckie"
2018-07-03
2018-07-20
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja dróg gminnych
2018-07-03
2018-07-19
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja budynków gminnych
2018-07-03
2018-07-18
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja budynków gminnych
2018-06-29
2018-07-06
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego" w ramach zadania pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie.
2018-06-15
2018-06-29
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja dróg gminnych
2018-06-15
2018-06-27
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego" w ramach zadania pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie.
2018-05-17
2018-06-01
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
2018-05-15
2018-05-30
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Zakup płyt betonowych "JOMB""
2018-04-25
2018-05-29
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A""
2018-04-20
2018-04-30
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminny Górowo Iławeckie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Górowo Iławeckie
Gmina Górowo Iławeckie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-21
brak danych
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A""
2018-11-19
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie
2018-10-15
brak danych
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja drogi gminnej w Glądach w gminie Górowo Iławeckie
2018-09-04
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego" w ramach zadania pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie.
2018-08-13
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego" w ramach zadania pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie.
2018-08-06
brak danych
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja dróg gminnych
2018-07-02
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "Zakup płyt betonowych "JOMB""
2018-04-17
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie
2018-04-17
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych oraz akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Górowo Iławeckie w okresie 2018-2019.
2018-01-04
brak danych
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Górowo Iławeckie i ich transport do RIPOK właściwej dla Gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2017-12-01
brak danych
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie Udzielenie Gminie Górowo Iławeckie długoterminowego kredytu w wysokości 2.300.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Górowo Iławeckie
2017-12-01
brak danych
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Przebudowa drogi - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Kandyty, na działkach nr 658, 677 w miejscowości Kandyty gm. Górowo Iławeckie.
2017-07-13
brak danych
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja drogi gminnej Nr 119024N w gminie Górowo Iławeckie - etap II.
2017-05-16
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie Dostawa kruszyw na drogi na terenie gminny Górowo Iławeckie.
2017-05-16
brak danych
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pawilonu uzdrowiskowego B w Nowej Wsi Iławeckiej" - w ramach budowy urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzącej w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa A.
2017-04-26
brak danych
Górowo Iławeckie Dostawy Gmina Górowo Iławeckie "dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego dla Gminy Górowo Iławeckie"
2017-04-26
brak danych
Górowo Iławeckie Roboty budowlane Gmina Górowo Iławeckie "Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno)"
2017-02-16
brak danych
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej.
2017-02-16
brak danych
Górowo Iławeckie Usługi Gmina Górowo Iławeckie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Górowo Iławeckie i ich transport do RIPOK właściwej dla Gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016-11-23
brak danych
Górowo Iławeckie Gmina Górowo Iławeckie Modernizacja drogi w Kamińsku - ul. Oficerska

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Górowo Iławeckie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.