eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Główczyce

Gmina Główczyce - przetargiGmina Główczyce - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-06
2019-08-21
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Główczyce
Gmina Główczyce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-10
2019-01-25
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przebudowa drogi powiatowej w Szczypkowicach
2018-09-05
2018-09-20
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę drogi powiatowej w Szczypkowicach
2018-08-20
2018-08-28
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018r.
2018-07-31
2018-08-16
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać
2018-05-17
2018-06-05
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę ulicy Witosa w Główczycach
2018-05-09
2018-05-25
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warblino i Szczypkowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi powiatowej w Szczypkowicach
2018-04-17
2018-04-26
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2018-02-23
2018-03-12
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warblino i Szczypkowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi powiatowej w Szczypkowicach
2018-01-30
2018-02-16
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warblino i Szczypkowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi powiatowej w Szczypkowicach
2017-07-20
2017-08-23
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę dróg gminnych - zadanie drugie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szelewo
2017-06-28
2017-07-14
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę dróg gminnych - zadanie drugie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szelewo
2017-06-13
2017-06-21
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce.
2017-05-29
2017-06-07
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce oraz na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2017-04-10
2017-04-26
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę dróg gminnych - zadanie pierwsze przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzeżewo.
2017-03-27
2017-04-12
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rumsko i Siodłonie
2017-02-20
2017-02-28
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę wyposażenia dydaktycznego Gminnego Centrum Pedagogiczno - Psychologicznego.
2017-02-09
2017-02-24
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wykosowo.
2017-02-02
2017-02-10
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę wyposażenia dydaktycznego Gminnego Centrum Pedagogiczno - Psychologicznego.
2017-01-02
2017-01-12
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Główczyce.
2016-12-23
2017-01-19
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce Etap, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Główczyce
Gmina Główczyce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-26
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przebudowa drogi powiatowej w Szczypkowicach
2018-09-14
brak danych
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018r.
2018-08-07
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warblino i Szczypkowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi powiatowej w Szczypkowicach
2018-07-03
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę ulicy Witosa w Główczycach
2018-05-24
brak danych
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2017-09-07
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę dróg gminnych - zadanie drugie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szelewo
2017-07-04
brak danych
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce
2017-06-26
brak danych
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce oraz na świadczenie usług odbioru izagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2017-05-26
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę dróg gminnych - zadanie pierwsze przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzeżewo.
2017-05-17
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rumsko i Siodłonie
2017-04-27
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce Etap, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz.
2017-04-10
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wykosowo.
2017-03-17
brak danych
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę wyposażenia dydaktycznego Gminnego Centrum Pedagogiczno - Psychologicznego.
2017-02-16
brak danych
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę wyposażenia dydaktycznego Gminnego Centrum Pedagogiczno - Psychologicznego.
2017-02-13
brak danych
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Główczyce.
2017-01-23
brak danych
Główczyce Dostawy Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Główczyce.
2017-01-04
brak danych
Główczyce Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Główczycach i Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach.
2016-09-09
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę drogi gminnej Stowięcino - Szelewo. Oznaczenie postępowaniaZP.271.05.2016
2016-07-26
brak danych
Główczyce Roboty budowlane Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Cecenowo. Oznaczenie postępowaniaZP.271.03.2016
2016-06-23
brak danych
Główczyce Usługi Gmina Główczyce Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce oraz na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc publicznych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oznaczenie postępowania ZP.271.02.2016

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Główczyce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.