Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Bulkowo - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-30
2015-07-09
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bulkowo w okresie od 23.07.2015 do 22.07.2018
2015-06-24
2015-07-09
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa - modernizacja dr. gminnej nr 290415W relacji Worowice - Krubice Stare

Zobacz wiecej

Gmina Bulkowo - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-09
2015-02-24
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo - na części nierozstrzygnięte w postępowaniu RRA.IZ.271.21.2014
2014-10-18
2014-10-30
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2014/2015
2014-10-08
2014-10-22
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo
2014-10-01
2014-10-10
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Bulkowo oraz do Biblioteki Publicznej w Bulkowie w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-09-24
2014-10-09
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe - Sochocino Praga - Etap I
2014-09-09
2014-09-19
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych oraz dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo
2014-09-03
2014-09-16
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000,00 zł na rok 2014
2014-05-30
2014-06-12
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa dróg na terenie Gminy BulkowoCzęść IPrzebudowa drogi gminnej nr 290419W relacji Blichowo - Gocłowo. Część IIPrzebudowa drogi gminnej nr 290426W w miejscowości Osiek - Etap I
2014-05-20
2014-05-29
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową - dla 100 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo - edycja II,w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2014-05-05
2014-05-20
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
2014-04-24
2014-05-15
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2016r.
2014-04-02
2014-04-15
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ewid. 157/1 w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo
2014-03-20
2014-03-31
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 5 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki ...
2014-02-27
2014-03-11
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2014 roku
2014-02-12
2014-02-28
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 5 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki ...
2014-02-11
2014-02-27
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Budowa budynku łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem B Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 52/1 i 53, położonego w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo
2014-01-10
2014-01-22
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostawa pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności, realizowanego przez Gminę Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość
2013-11-19
2013-11-29
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bulkowo na 2013 rok w wysokości 915.824,00 PLN
2013-11-06
2013-11-15
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności, realizowanego przez Gminę Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość
2013-10-28
2013-11-07
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2013/2014

Zobacz wiecej

Gmina Bulkowo - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-02
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo - na części nierozstrzygnięte w postępowaniu RRA.IZ.271.21.2014.
2015-03-07
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla ....
2015-02-18
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
2014-11-22
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2014/2015
2014-10-21
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe - Sochocino Praga - Etap I
2014-10-21
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Bulkowo oraz do Biblioteki Publicznej w Bulkowie w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-10-08
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych oraz dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo
2014-09-23
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000,00 zł na rok 2014
2014-07-16
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostawa pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności, realizowanego przez Gminę Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość.
2014-07-03
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową - dla 100 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo - edycja II,w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
2014-07-03
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa dróg na terenie Gminy BulkowoCzęść IPrzebudowa drogi gminnej nr 290419W relacji Blichowo - Gocłowo. Część IIPrzebudowa drogi gminnej nr 290426W w miejscowości Osiek - Etap I
2014-06-10
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
2014-06-05
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2016 r
2014-05-14
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ewid. 157/1 w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo
2014-05-07
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla ...
2014-03-26
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2014 roku
2014-03-26
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Budowa budynku łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem B Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 52/1 i 53, położonego w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo.
2014-01-20
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności, realizowanego przez Gminę Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość
2013-12-12
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bulkowo na 2013 rok w wysokości 915 824,00 PLN
2013-11-25
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2013/2014

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU