eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bulkowo

Gmina Bulkowo - przetargiGmina Bulkowo - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-14
2016-04-28
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Krubice na dz. nr ewid. 53 gm. Bulkowo
2015-10-15
2015-10-27
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2015/2016
2015-09-29
2015-10-13
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1286417,46 zł na rok 2015
2015-09-04
2015-09-17
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie Gminy Bulkowo oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w sezonie grzewczym 2015/2016
2015-07-22
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa - modernizacja dr. gminnej nr 290415W relacji Worowice - Krubice Stare.
2015-06-30
2015-07-09
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bulkowo w okresie od 23.07.2015 do 22.07.2018
2015-06-24
2015-07-09
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa - modernizacja dr. gminnej nr 290415W relacji Worowice - Krubice Stare
2015-02-09
2015-02-24
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo - na części nierozstrzygnięte w postępowaniu RRA.IZ.271.21.2014
2014-10-18
2014-10-30
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2014/2015
2014-10-08
2014-10-22
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo
2014-10-01
2014-10-10
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Bulkowo oraz do Biblioteki Publicznej w Bulkowie w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-09-24
2014-10-09
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe - Sochocino Praga - Etap I
2014-09-09
2014-09-19
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych oraz dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo
2014-09-03
2014-09-16
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000,00 zł na rok 2014
2014-05-30
2014-06-12
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa dróg na terenie Gminy BulkowoCzęść IPrzebudowa drogi gminnej nr 290419W relacji Blichowo - Gocłowo. Część IIPrzebudowa drogi gminnej nr 290426W w miejscowości Osiek - Etap I
2014-05-20
2014-05-29
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową - dla 100 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo - edycja II,w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2014-05-05
2014-05-20
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
2014-04-24
2014-05-15
Bulkowo usługi Gmina Bulkowo Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2016r.
2014-04-02
2014-04-15
Bulkowo roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ewid. 157/1 w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo
2014-03-20
2014-03-31
Bulkowo dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 5 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki ...

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bulkowo
Gmina Bulkowo - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Krubice na dz. nr ewid. 53 gm. Bulkowo.
2015-11-14
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2015/2016.
2015-10-26
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1286417,46 zł na rok 2015
2015-10-15
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie Gminy Bulkowo oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w sezonie grzewczym 2015/2016
2015-08-13
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bulkowo w okresie od 23.07.2015 do 22.07.2018
2015-07-23
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa - modernizacja dr. gminnej nr 290415W relacji Worowice - Krubice Stare
2015-05-02
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo - na części nierozstrzygnięte w postępowaniu RRA.IZ.271.21.2014.
2015-03-07
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla ....
2015-02-18
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
2014-11-22
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2014/2015
2014-10-21
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe - Sochocino Praga - Etap I
2014-10-21
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Bulkowo oraz do Biblioteki Publicznej w Bulkowie w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-10-08
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych oraz dostosowanie, zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w ramach projektu - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo
2014-09-23
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000,00 zł na rok 2014
2014-07-16
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Dostawa pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności, realizowanego przez Gminę Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość.
2014-07-03
brak danych
Bulkowo Dostawy Gmina Bulkowo Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem i opieką serwisową - dla 100 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo - edycja II,w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
2014-07-03
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa dróg na terenie Gminy BulkowoCzęść IPrzebudowa drogi gminnej nr 290419W relacji Blichowo - Gocłowo. Część IIPrzebudowa drogi gminnej nr 290426W w miejscowości Osiek - Etap I
2014-06-10
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
2014-06-05
brak danych
Bulkowo Usługi Gmina Bulkowo Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2016 r
2014-05-14
brak danych
Bulkowo Roboty budowlane Gmina Bulkowo Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ewid. 157/1 w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bulkowo
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.