eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Augustów

Gmina Augustów - przetargiGmina Augustów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-11
2019-09-26
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów 3.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów-Netta I-Białobrzegi od km 0+000 do km 3+005
2019-08-08
2019-08-19
Topiłówka Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOPIŁÓWCE
2019-06-25
2019-07-03
Topiłówka Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Topiłówce
2018-12-10
2018-12-18
Augustów Usługi Gmina Augustów Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r..
2018-11-27
2018-12-05
Augustów Usługi Gmina Augustów Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r.
2018-10-26
2018-11-14
Augustów Usługi Gmina Augustów Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 4.000.000,00 PLN
2018-10-09
2018-10-25
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów "Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych"
2018-10-01
2018-10-10
Pruska Wielka Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm ^3
2018-04-04
2018-04-20
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2018 roku
2018-02-08
2018-02-27
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce - remont budynku i zagospodarowanie terenu
2017-11-08
2017-11-17
Augustów Usługi Gmina Augustów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów.
2017-10-09
2017-10-27
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Budowa budynku Urzędu Gminy w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną.
2017-07-18
2017-08-02
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi (droga Prosta
2017-05-24
2017-06-08
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2017 roku
2017-05-19
2017-06-05
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Wykonanie parkingu w miejscowości Białobrzegi
2017-03-14
2017-03-29
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi (droga Prosta)
2017-02-27
2017-03-14
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi (droga Prosta)
2016-06-13
2016-06-28
Augustów roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Augustów w 2016 roku - etap II
2016-03-24
2016-04-11
Augustów roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Augustów w 2016 roku.
2016-03-03
2016-03-11
Augustów usługi Gmina Augustów Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2016.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Augustów
Gmina Augustów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-09
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów-Netta I-Białobrzegi od km 0+000 do km 3+005"
2019-09-05
brak danych
Topiłówka Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOPIŁÓWCE
2019-01-28
brak danych
Augustów Usługi Gmina Augustów Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r.
2018-12-31
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów "Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
2018-11-05
brak danych
Pruska Wielka Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm3
2018-05-11
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2018 roku
2017-12-06
brak danych
Augustów Usługi Gmina Augustów Obiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów.
2017-11-22
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów 1. Budowa budynku Urzędu Gminy w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną.
2017-08-17
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi (droga Prosta
2017-06-29
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2017 roku
2016-07-12
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Augustów w 2016 roku - etap II.
2016-04-27
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Augustów w 2016 roku
2016-04-01
brak danych
Augustów Usługi Gmina Augustów Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2016.
2016-02-29
brak danych
Augustów Usługi Gmina Augustów UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY AUGUSTÓW.
2015-10-02
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1187B oraz drogę gminną 102656B
2015-06-23
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Przebudowa następujących odcinków dróg gminnychBargłów - Netta I dł. 1140 m, przez wieś Promiski dł. 1100 m, Janówka - Mikołajówek dł. 840 m, w miejscowości Pruska Wielka dł. 200 m.
2015-03-16
brak danych
Augustów Usługi Gmina Augustów Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2015. Łączna ilość objęta zamówieniem 6000 metrów sześciennych
2014-12-19
brak danych
Augustów Usługi Gmina Augustów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Augustów.
2014-06-09
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ I Remont remizy - Pruska Wielka. CZĘŚĆ II Remont remizy - Topiłówka . CZĘŚĆ III Remont remizy - Jabłońskie .
2014-05-12
brak danych
Augustów Roboty budowlane Gmina Augustów Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Augustów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.