eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej - przetargiDom Pomocy Społecznej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-16
2018-10-24
Górno Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Górnie.
2018-10-16
2018-10-31
Włoszczowa Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2018-10-15
2018-10-29
Tarnów Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Remont pomieszczeń, w tym wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie p.poż, w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Czarna Droga 48 33-101 Tarnów".
2018-10-12
brak danych
Gniewino Dom Pomocy Społecznej Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
2018-10-11
2018-10-24
Bolechowice Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców
2018-10-11
2018-10-29
Stegna Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej REMONT HOLU GŁÓWNEGO WRAZ Z RECEPCJĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI PRZYLEGŁYMI W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE
2018-10-11
2018-11-05
Piotrków Trybunalski Dostawy Dom Pomocy Społecznej Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych i do użytku kuchennego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki 5/7
2018-10-10
2018-10-18
Oborniki Śląskie Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa paliwa drzewnego - pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach)
2018-06-27
brak danych
Sieradz Dostawy Dom Pomocy Społecznej dostawy oleju opałowego dla DPS w Sieradzu do filii w Witowie i filii w Rożdżałach
2006-07-19
2206-07-28
Brzozów Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego na budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie 1. Roboty rozbiórkowe - polegające na...
2006-07-18
2028-08-20
Ciechanów Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa tekstylii i wyrobów włókienniczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-10
2018-10-16
Sieradz Dostawy Dom Pomocy Społecznej Zakup dwóch samochodów osobowych 8+1 do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców filii w Witowie i filii w Rożdżałach Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przystosowanych do przewozu po 1 osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim
2018-10-08
2018-10-16
Szczytna Usługi Dom Pomocy Społecznej 1. Przedmiotem zamówienia na n/w usługi są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579), zwaną dalej ustawą Pzp, poniżej wartości 750 000 euro. Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018.1510) oraz ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2018.123) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane całodobowo w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 110 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej
2018-10-05
2018-10-17
Olsztynek Dostawy Dom Pomocy Społecznej Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin w roku 2019
2018-10-02
2018-10-10
Gorlice Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa produktów spożywczych w roku 2019 do Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30, 38-300 Gorlice
2018-10-02
2018-10-15
Ostrołęka Dostawy Dom Pomocy Społecznej DPS.ZP-230.CPV grupa 154/18 Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych w 2018r. - 2019r.
2018-10-01
2018-10-09
Pleszew Usługi Dom Pomocy Społecznej Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
2018-10-01
2018-10-09
Bystrzyca Kłodzka Usługi Dom Pomocy Społecznej Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
2018-10-01
2018-10-10
Ruda Różaniecka Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka.
2018-10-01
2018-10-09
Orzesze Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
2018-09-26
2018-10-15
Blachownia Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, ul. Sienkiewicza 6 do postanowień ŚKW PSP w Katowicach w sprawie wymagań bezpieczeństwa pożarowego
2018-09-25
2018-10-05
Gniewino Dostawy Dom Pomocy Społecznej Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
2018-09-25
2018-10-04
Krośnice Dostawy Dom Pomocy Społecznej Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla celów grzewczych do obiektów Domu pomocy Społecznej w Krośnicach
2018-09-25
2018-10-09
Kraków Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Wykonanie remontu łazienki w budynku Łanowa 43E.
2018-09-20
2018-09-28
Oborniki Śląskie Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa paliwa drzewnego - pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach)
2018-09-18
2018-09-27
Ruda Pilczycka Dostawy Dom Pomocy Społecznej " Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus dla Domu Pomocy Społecznej ,,Etola" w Rudzie Pilczyckiej w okresie od października 2018 r. do 30 września 2019 r. "
2018-09-18
2018-10-03
Ostrołęka Dostawy Dom Pomocy Społecznej DPS.ZP-230.CPV 158/18 Przetarg nieograniczony na dostawę Róznych produktów spożywczych w 2018r.-2019r.
2018-09-14
2018-10-01
Krośnice Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Remont budynku nr 1 i budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach
2018-09-14
2018-10-05
Ostrołęka Dostawy Dom Pomocy Społecznej DPS.ZP-230. CPV grupa 155/18 Przetarg nieograniczony na dostawę Produktów mleczarskich w 2018r.-2019r.
2018-09-13
2018-09-28
Ostrołęka Dostawy Dom Pomocy Społecznej DPS.ZP-230.CPV grupa 151/18 Przetarg nieograniczony na dostawę Mięsa i produktów mięsnych w 2018r.-2019r.
2018-09-12
2018-09-19
Mysłowice Dostawy Dom Pomocy Społecznej DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH OD 01.10.2018 DO 31.12.2018 - JAJA

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-17
brak danych
Orzesze Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
2018-10-17
brak danych
Ruda Pilczycka Dostawy Dom Pomocy Społecznej Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus dla Domu Pomocy Społecznej ,,Etola" w Rudzie Pilczyckiej w okresie od października 2018 r. do 30 września 2019 r.
2018-10-12
brak danych
Łódź Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi
2018-10-12
brak danych
Krośnice Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Remont budynku nr 1 i budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach
2018-10-11
brak danych
Pilzno Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu w zakresie wykonania nowego szybu dźwigu osobowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-10-09
brak danych
Łobżenica Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.
2018-10-05
brak danych
Skęczniew Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa mięsa i wędlin
2018-10-01
brak danych
Ruda Różaniecka Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda Różaniecka.
2018-10-01
brak danych
Skęczniew Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Remont klatek schodowych
2018-09-27
brak danych
Trzebiatów Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych powiatu gryfickiego
2018-09-24
brak danych
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Dostawy DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7 w roku 2018 r.
2018-09-21
brak danych
Piekary Śląskie Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4
2018-09-20
brak danych
Węgorzewo Dostawy Dom Pomocy Społecznej Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie
2018-09-13
brak danych
Wierzbica Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Termomodernizacja części administracyjnej budynku DPS w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 37, wymiana płytek przed wejściem głównym do budynku DPS w Wierzbicy, ul. Partyzantów 3 i naprawa dachu na budynku DPS, ul. Partyzantów 3.
2018-09-11
brak danych
Skęczniew Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Remont Ii piętra
2018-09-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowa 41 obejmującaczęść IModernizacja wentylacji i klimatyzacji w kuchni, część IIWykonanie instalacji systemu przyzywowego, część IIIWymiana dźwigu osobowego hydraulicznego na dźwig osobowy elektryczny.
2018-09-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Realizacja robót budowlanych przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41, polegających naczęść Iwykonanie miejsc parkingowych (zielony parking), część IIwykonanie ścieżek ogrodowych o kształcie nieregularnym.
2018-09-04
brak danych
Wielgie Dostawy DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dostawa peletu drzewnego do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
2018-09-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Modernizacja DPS os. Szkolne 28-Modernizacja łazienek i przebudowa pomieszczeń dziennego pobytu
2018-09-03
brak danych
Piotrków Trybunalski Roboty budowlane Dom Pomocy Społecznej Wymiana sufitu i okładzin ściennych na korytarzu na parterze oraz wymiana 4 sztuk drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe wewnętrzne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Dom Pomocy Społecznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.