eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - przetargi25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-18
2019-10-31
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa ziemniaków i warzyw gr I i II, owoców gr I oraz jaj z podziałem na dwa zadania
2019-10-16
2019-10-24
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Zakup pieczywa i wyrobów cukierniczych z podziałem na dwa zadania
2019-10-14
2019-10-22
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych oraz tłuszczy zwierzęcych z podziałem na dwa zadania".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-09
2019-09-17
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia; Zadanie 2 - Dostawa środków ochrony indywidualnej
2019-08-21
2019-08-29
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa części zamiennych do pojazdów z podziałem na 5 części
2019-07-11
2019-07-22
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku".
2019-07-01
2019-07-18
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Remont pomieszczeń ochrony SUFO w budynku nr 48 WT Łomża".
2019-06-12
2019-07-02
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Konserwacja budynku nr 2 na potrzeby WOT na terenie JW w Łomży".
2019-06-12
2019-06-28
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Remont pokrycia dachowego budynku nr 42 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza
2019-06-11
2019-06-19
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa leków, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych i drobnego sprzętu medycznego.
2019-06-11
2019-07-01
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Konserwacja pomieszczeń budynku nr 10 na terenie WT Łomża".
2019-05-29
2019-06-14
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Remont ogrodzenia dla ujęcia wody na terenie JW w Hajnówce".
2019-05-27
2019-06-12
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Remont obiektów budowlanych terenowej bazy szkoleniowej OC Zielona
2019-05-24
2019-06-11
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Remont budynku nr 32 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza".
2019-05-22
2019-05-30
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1 - Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia; Zadanie 2 - Dostawa środków ochrony indywidualnej; Zadanie 3 - Dostawa ubrań kucharskich
2019-05-21
2019-05-30
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25. WOG Białystok
2019-05-10
2019-05-20
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Usługa w zakresie transportu drogowego (przewóz osób)"
2019-05-09
2019-05-17
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, rejon Białystok, Hajnówka, Łomża, Osowiec".
2019-04-29
2019-05-15
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Konserwacja budynku nr 87 na terenie JW w Białymstoku
2019-04-25
2019-05-14
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Remont ogrodzenia dla ujęcia wody na terenie JW w Hajnówce".
2019-04-17
2019-04-26
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Zakup i dostawa, sprzętu i odzieży sportowej
2019-04-17
2019-04-26
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
2019-04-12
2019-04-23
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Usługi introligatorsko - drukarskie w zakresie wykonania okładek, kalendarzy na 2020 r., wydruku i oprawy katalogów, okładek okolicznościowych, teczek akt osobowych i archiwizacyjnych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-14
brak danych
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa części zamiennych do pojazdów z podziałem na 5 części
2019-08-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Remont pokrycia dachowego budynku nr 42 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza
2019-08-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Remont pomieszczeń ochrony SUFO w budynku nr 48 WT Łomża"
2019-08-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Konserwacja budynku nr 2 na potrzeby WOT na terenie JW w Łomży
2019-08-05
brak danych
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa leków, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych i drobnego sprzętu medycznego
2019-07-10
brak danych
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25. WOG Białystok
2019-07-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Remont obiektów budowlanych terenowej bazy szkoleniowej OC Zielona
2019-06-13
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Usługi introligatorsko - drukarskie w zakresie wykonania okładek, kalendarzy na 2020 r., wydruku i oprawy katalogów, okładek okolicznościowych, teczek akt osobowych i archiwizacyjnych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu
2019-06-13
brak danych
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Zakup i dostawa, sprzętu i odzieży sportowej
2019-06-04
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, rejon Białystok, Hajnówka, Łomża, Osowiec".
2019-05-30
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
2019-05-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Konserwacja budynku nr 87 na terenie JW w Białymstoku
2019-05-07
brak danych
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Dostawa artykułów, kalendarzy i wyposażenia biurowego dla 25 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu z podziałem na 3 zadania"
2019-03-14
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Usługa w zakresie napraw i konserwacji pojazdów
2019-01-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Remont budynku nr 35 WKU Białystok
2019-01-21
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Usługa zabezpieczenia 25 WOG w Białymstoku w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową oraz obsługą serwisową przenośnych kabin WC stanowiących własność Zamawiającego
2018-12-19
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku "Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. Łomża, Plewki, OC Zielona, Osowiec, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Św. Góra Grabarka".
2018-12-17
brak danych
Białystok Usługi 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. Łomża, Plewki, OC Zielona, Osowiec, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Św. Góra Grabarka".
2018-12-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Remont odcinka ścieku zewnętrznego wód opadowych i stanowisk ogniowych na terenie WT Łomża
2018-12-06
brak danych
Białystok Dostawy 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Dostawa sprzętu służby żywnościowej na wyposażenie obiektów stołówkowo - kuchennych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.