eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała

Dane wykonawcy:

USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała
26
18-421 Kobylin
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2017 - 2018Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

2

Łączna wartość
wygranych przetargów

396 189 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała, najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała zamówień to 396 189,15 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2017 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Kolno.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 295 618,20 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Kolno przetargu, którego przedmiotem było Dostawa żwiru i piasku.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 100 570,95 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przetarg ogłoszony był przez Gmina Mały Płock.


Liczba udzielonych firmie USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2018 1 100 570,95 PLN 1
2017 1 295 618,20 PLN 1
RAZEM: 2 396 189,15 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 295 618,20 zł). Przetargi, w których wygrywa firma USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie konserwacji dróg, Kruszywo, Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywoPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kolno (1 przetarg na łączną kwotę 295 618,20 zł). Mały Płock (1 przetarg na łączną kwotę 100 570,95 zł).

Lista przetargów, w których firma USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-04-06 Mały Płock

Gmina Mały Płock
Dostawy

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
100 570,95 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 100 570,95 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-04-03 Kolno

Gmina Kolno
Dostawy

Dostawa żwiru i piasku
295 618,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 295 618,20 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie