eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ

Dane wykonawcy:

Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ
20
16-506 Studziany Las
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

7

Łączna wartość
wygranych przetargów

384 191 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ, najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ zamówień to 384 190,88 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 118 721,80 PLN w ramach ogłoszonego przez Wigierski Park Narodowy przetargu, którego przedmiotem było Mikołajewo.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 20 483,62 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie ogrodzeń upraw leśnych z siatki ogrodzeniowej na terenie leśnictwa Wierśnie, Nadleśnictwa Głęboki Bród w 2013 roku Przetarg ogłoszony był przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród.


Liczba udzielonych firmie Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 1 24 752,89 PLN 1
2014 1 58 603,80 PLN 1
2013 3 103 419,99 PLN 1
2011 1 118 721,80 PLN 1
2010 1 78 692,40 PLN 1
RAZEM: 7 384 190,88 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (5 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 309 210,70 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi leśnictwa, Usługi gospodarki leśnej, Roboty budowlane, Wznoszenie ogrodzeń, Roboty rozbiórkowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Giby (5 przetargów na łączną kwotę 186 776,68 zł). Suwałki (2 przetargi na łączną kwotę 197 414,20 zł).

Lista przetargów, w których firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-06-03 Giby

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Usługi

wykonanie usług uzupełniających dotyczących przetargu nieograniczonego na Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2015-2016 w Nadleśnictwie Głęboki Bród (LeśnictwaOstęp, Pogorzelec, Wierśnie)
24 752,89 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 24 752,89 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-04-15 Giby

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Usługi

Wyhodowanie sadzonek olszy na zlecenie z Litwy
58 603,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 58 603,80 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-09-04 Giby

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Roboty budowlane

Wykonanie ogrodzeń upraw leśnych z siatki ogrodzeniowej na terenie leśnictwa Wierśnie, Nadleśnictwa Głęboki Bród w 2013 roku
20 483,62 PLN
2013-09-03 Giby

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Roboty budowlane

Przygotowanie powierzchni adaptacyjnej i wolier w Nadleśnictwie Głęboki Bród w 2013 roku realizowane w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/428 Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej.
54 496,56 PLN
2013-06-06 Giby

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
Usługi

usługi wyhodowania sadzonek olszy na zlecenie z Litwy w latach 2013-2014
28 439,81 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 103 419,99 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-01-31 Suwałki

Wigierski Park Narodowy
Usługi

Mikołajewo
118 721,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 118 721,80 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-01-26 Suwałki

Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze
Usługi

LIPOWE
78 692,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usług Leśnych Jolanta BOGDANOWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 78 692,40 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie