eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › SERWIS Andrzej Łęgowski

Dane wykonawcy:

SERWIS Andrzej Łęgowski
7A
05-180 Śniadowo
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie SERWIS Andrzej Łęgowski opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2013Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

4

Łączna wartość
wygranych przetargów

118 163 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma SERWIS Andrzej Łęgowski, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie SERWIS Andrzej Łęgowski zamówień to 118 163,04 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 88 571,04 PLN w ramach ogłoszonego przez Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Świadczenie usług w zakresie konserwacji nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Piaskowej, woj. mazowieckie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 2 916,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie usług ogrodniczych na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Piaskowej w Legionowie, woj. mazowieckie Przetarg ogłoszony był przez Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o..


Liczba udzielonych firmie SERWIS Andrzej Łęgowski zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy SERWIS Andrzej Łęgowski w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2013 3 29 592,00 PLN 1
2010 1 88 571,04 PLN 1
RAZEM: 4 118 163,04 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (2 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 91 487,04 zł). Przetargi, w których wygrywa firma SERWIS Andrzej Łęgowski najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych, Usługi naprawcze i konserwacyjne, Usługi ogrodnicze, Doradcze usługi inżynieryjne i budowlanePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma SERWIS Andrzej Łęgowski wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (4 przetargi na łączną kwotę 118 163,04 zł).

Lista przetargów, w których firma SERWIS Andrzej Łęgowski najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-16 Warszawa

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w Warszawie i w Legionowie
18 252,00 PLN
2013-11-13 Warszawa

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Warszawie i w Legionowie
8 424,00 PLN
2013-09-09 Warszawa

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Usługi

Wykonanie usług ogrodniczych na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Piaskowej w Legionowie, woj. mazowieckie
2 916,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SERWIS Andrzej Łęgowski najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 29 592,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-01 Warszawa

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Usługi

Świadczenie usług w zakresie konserwacji nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Piaskowej, woj. mazowieckie
88 571,04 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SERWIS Andrzej Łęgowski najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 88 571,04 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie