eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE

Dane wykonawcy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE
Głogowska 12A/---
59-170 Przemków
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

5

Łączna wartość
wygranych przetargów

4 264 082 zł

Liczba zamawiających

4

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE zamówień to 4 264 081,57 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2007 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Miejski w Przemkowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 3 000 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Radwanice przetargu, którego przedmiotem było Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 800,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chocianów oraz jednostek podległych Przetarg ogłoszony był przez Gmina Chocianów.


Liczba udzielonych firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 1 1 800,00 PLN 1
2012 1 333 834,24 PLN 1
2010 1 3 000 000,00 PLN 1
2009 1 212 247,86 PLN 1
2007 1 716 199,47 PLN 1
RAZEM: 5 4 264 081,57 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (5 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 264 081,57 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najczęściej dotyczą następujących dziedzin: (3) Usługi udzielania kredytu, (3) Usługi bankowe, (3) Usługi bankowe i inwestycyjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Przemków (3 przetargi na łączną kwotę 1 262 281,57 zł). Radwanice (1 przetarg na łączną kwotę 3 000 000,00 zł). Chocianów (1 przetarg na łączną kwotę 1 800,00 zł).

Lista przetargów, w których firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-27 Chocianów

Gmina Chocianów
Usługi

Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chocianów oraz jednostek podległych
1 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 800,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-03-19 Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie
Usługi

Kredyt krótkoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł ( słowniecztery miliony złotych 00/100 ) na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu.
333 834,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 333 834,24 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-12 Radwanice

Gmina Radwanice
Usługi

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
3 000 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 3 000 000,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-23 Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie
Usługi

Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie złotychdwa miliony 00/100)
212 247,86 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 212 247,86 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-09-27 Przemków

Urząd Gminy i Miasta w Przemkowie
Usługi

Kredyt długoterminowy w wysokości 1896928 zł
716 199,47 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 716 199,47 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie