eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE

Dane wykonawcy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE
Sierż. Pchor. Zygmunta Przeździeckiego 3/---
18-305 Szumowo
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2010Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

1

Łączna wartość
wygranych przetargów

40 114 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE, najczęściej zlokalizowane były w województwie podlaskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE zamówień to 40 114,20 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 40 114,20 PLN w ramach ogłoszonego przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przetargu, którego przedmiotem było Usługa wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w terminach płatności oraz jednorazowe wypłaty świadczeń poza terminami płatności na terenie poczty Szumowo, w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, za pokwitowaniem odbioru, zgodnie z indywidualnymi przekazami wypłat.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 40 114,20 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Usługa wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w terminach płatności oraz jednorazowe wypłaty świadczeń poza terminami płatności na terenie poczty Szumowo, w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, za pokwitowaniem odbioru, zgodnie z indywidualnymi przekazami wypłat Przetarg ogłoszony był przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.


Liczba udzielonych firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2010 1 40 114,20 PLN 1
RAZEM: 1 40 114,20 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (1 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 40 114,20 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Białystok (1 przetarg na łączną kwotę 40 114,20 zł).

Lista przetargów, w których firma BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-09-13 Białystok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
Usługi

Usługa wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w terminach płatności oraz jednorazowe wypłaty świadczeń poza terminami płatności na terenie poczty Szumowo, w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, za pokwitowaniem odbioru, zgodnie z indywidualnymi przekazami wypłat
40 114,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BANK SPÓŁDZIELCZY W SZUMOWIE najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 40 114,20 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie