Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-03-06

Kraków: Szkolenie z języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia programowego realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych w Krakowie w terminie od 07.03.2013 r. do 05.07.2013 r.

Numer ogłoszenia: 91106 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3811, Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 4555059; 4555116, faks +48 12 4555059, +48 12 4555103 , strona internetowa www.35wog.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie z języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia programowego realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych w Krakowie w terminie od 07.03.2013 r. do 05.07.2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie z języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia programowego realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych w Krakowie w terminie od 07.03.2013 r. do 05.07.2013 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe
80.58.00.00 - Oferowanie kursów językowych
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje bez ogłoszenia  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie trybie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
    Zamawiający w związku z unieważnieniem w dniu 28.02.2012 r. postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwotę 130 tys. euro, sygn. nr 2/SZKOL/13 pn. Szkolenie z języka angielskiego i pilną potrzebą udzielenia zamówienia, której nie mógł przewidzieć nie może zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • PROT CENTRUM JĘZYKOWE, ul. Krucza 4a, 30-245 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie » więcej : Usługi szkoleniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU