eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziłów › Przebudowa dróg gminnych w Sośni.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-18

Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Sośni.
Numer ogłoszenia: 82454 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37176 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Sośni..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Sośnia: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (odc. I - 100 m; odc. II - 130m) - 0,23 km, - mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia o średniej gęstości wraz z wywiezieniem karp i gałęzi na odl. 2 km na odc. II po stronie prawej, - mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm spycharką z odrzuceniem poza pas drogowy i z rozplantowaniem urobku ( odc. I - 300 m2; odc. II - 200 m2) - 500 m2, - mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokości 10 cm na całej szerokości korony (odc. I - 690 m2; odc. II - 845 m2) - 1535 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku na całej szerokości drogi mechanicznie o grubości 10 cm (odc. I - 690 m2; odc. II - 845 m2) - 1535 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubości 16 cm (odc. I - 640 m2; odc. II - 780 m2 - 1420 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubości 12 cm na odc. II - 90 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.32.26 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27287,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 23995,45

  • Oferta z najniższą ceną: 23995,45 / Oferta z najwyższą ceną: 40722,23

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.