eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-03-26

Sokółka: Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki
Numer ogłoszenia: 63799 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19441 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085 7110911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w Sokółce i w miejscowości Bohonniki. Zadanie obejmuje swoim zakresem: Budowę linii napowietrznej energetycznej i linii napowietrznej oświetleniowej wraz z budową złącza kablowego w miejscowości Bohonniki oraz Budowę linii kablowej oświetleniowej w ul. Pocztowej w Sokółce.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49582,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68388,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68388,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100860,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z SOKÓŁKI

więcej: przetargi w Sokółce »

PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty instalacyjne elektryczne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.