eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Remont ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowej i ul. Klasztornej w Leżajsku realizowanych w ramach projektu pod nazwąRemont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg gminnych nr 10 4504 R i 10 4503 R wraz z budową odwodnienia w ulicach Przemysłowa i Żeromskiego w Leżajsku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-03-30

Leżajsk: Remont ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowej i ul. Klasztornej w Leżajsku realizowanych w ramach projektu pod nazwą: Remont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg gminnych nr 10 4504 R i 10 4503 R wraz z budową odwodnienia w ulicach Przemysłowa i Żeromskiego w Leżajsku
Numer ogłoszenia: 59218 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22852 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie, tel. 017 2427333, faks 017 2427333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowej i ul. Klasztornej w Leżajsku realizowanych w ramach projektu pod nazwą: Remont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg gminnych nr 10 4504 R i 10 4503 R wraz z budową odwodnienia w ulicach Przemysłowa i Żeromskiego w Leżajsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonaniem remontu ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowej i ul. Klasztornej w Leżajsku. Zakres robót obejmuje remont dróg o łącznej długości 1334,0 m. Remont ul. Żeromskiego: długość remontowanej jezdni - 292,0 m, powierzchnia remontowanej nawierzchni ulicy (warstwa wiążąca) z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm po zagęszczeniu - 2117,0 m2, powierzchnia remontowanej nawierzchni ulicy (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 2117,0 m2, powierzchnia remontowanych i nowo budowanych chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 1153,0 m2, długość wymienianych krawężników drogowych - 594,0 m, długość obustronnych ścieków przykrawężnikowych - 180,0 m, długość kanalizacji deszczowej O 315 mm - 120,0 m. Remont ul. Przemysłowej: długość remontowanej jezdni - 460,0 m, powierzchnia remontowanej nawierzchni ulicy (warstwa wiążąca) z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm po zagęszczeniu - 2030,0 m2, powierzchnia remontowanej nawierzchni ulicy (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 3171,0 m2, powierzchnia remontowanych i nowo budowanych chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 707,0 m2, długość wymienianych krawężników drogowych - 346,0 m. Remont ul. Klasztornej: długość remontowanej jezdni - 582,0 m, powierzchnia remontowanej nawierzchni ulicy (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 5045,0 m2, powierzchnia remontowanej zatoki parkingowej (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 690,0 m2, powierzchnia remontowanych i nowo budowanych chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 103,0 m2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja, która stanowiła zgłoszenie wykonania robót oraz formularz cenowy zawierający przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - Roboty drogowe 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 747967,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 885942,71

  • Oferta z najniższą ceną: 885942,71 / Oferta z najwyższą ceną: 1038407,28

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.