eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › instalacje sanitarne III kręguOgłoszenie z dnia 2005-11-03

POZYCJA 58106

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: instalacje sanitarne III kręgu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., do kontaktów: Jadwiga Jabłońska,Wiesław Rzeszutko, Ewa Kuzdra, ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3433710, fax 052 3444101, e-mail: firma@poi.com.pl, www.poi.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: instalacje sanitarne III kręgu. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Instalacji wodno-kanalizacyjnej - instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zasila pomieszczenia i sanitarną, zaplecze kuchenne, restaurację oraz hydranty przeciwpożarowe - całkowita długość instalacji ok. 1550 mb, instalacja sanitarna długości ok. 750 mb; 2. Wntylacja mechaniczna obejmuje cału budynek Centrum Kongresowego. Rozwiązanie wentylacji oparte jest na centralach wentylacyjnych - 11 szt. wyposażonych w wymienniki obrotowe odzysku ciepła . Klimatyzacja - źródłem chłodu jest agregat wody lodowej ze skroplaczem freonowym. Żródło ciepła - węzeł kompaktowy. 3. Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie wodne dwururowe z rozdziałem dolnym, grzejniki z zaworem termostatycznym, z przejściem dolnym i bocznym, szafki rozdzielcze, odpowietrzniki automatyczne. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opera Nova w Bydgoszczy przy ul. Focha - III krąg gmachu. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.33.12.00 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Oryginalny kod CPV: 45.21.23.22 - Teatry Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.23.22 - Roboty budowlane w zakresie teatrów 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zamówienie obejmuje wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji III kręgu budynku Opera Nova w Bydgoszczy. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.08.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 10000.00. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 1.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane i określone w SIWZ; 3. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem zamówienia, w tym przynajmniej jedno wykonane w czynnym obiekcie, w którym wymagane są podwyższone warunki ochrony akustycznej(filharmonie, teatry muzyczne, opery); 4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 30% zamówienia; 5. nie podlegają wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 26.12.2005, cena - 73.20. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.01.2006 godzina 10:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 45 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.01.2006, godzina 10:45, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85-766 Bydgoszcz pokój 27.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 26.10.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.