Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-16

Rzeszów: Dostawa mebli dla Politechniki Rzeszowskiej

Numer ogłoszenia: 520298 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 461672 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Politechniki Rzeszowskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa - Meble Z1, szczególowy opis w zał. nr 2 do SIWZ;
Dostawa - meble kuchenne, szczególowy opis w zał. nr 2 do SIWZ.;
Meble do pomieszczeń socjalnych w hangarze OKL PRz, szczególowy opis w zał. nr 2 do SIWZ.;
Fotele biurowe dla Wydziału Chemicznego, szczegółowy opis w zał. nr 2 do SIWZ;
Dostawa mebli do pokoju socjalnego OKL. Szczegółowy opis w zal. nr 2 do SIWZ;
Fotel. Szczegółowy opis w zał. nr 2 do SIWZ;
Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń pracowników piony technicznego w L-27, szczegółowy opis w zał. nr 2 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.10.00.00 - Meble
39.13.00.00 - Meble biurowe
39.14.30.00 - Meble do sypialni, jadalni i salonu
39.18.00.00 - Meble laboratoryjne
39.11.31.00 - Fotele
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa - meble do pomieszczeń socjalnych w hangarze OKL PRz.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Globinit Development sp. z o.o., Łąka 417G, 36-004 Łąka, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 8781,00


 • Oferta z najniższą ceną: 8781,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8781,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa foteli biurowych dla WCH


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 366,54


 • Oferta z najniższą ceną: 366,54 / Oferta z najwyższą ceną: 366,54


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa fotela obrotowego dla OKL


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 996,45


 • Oferta z najniższą ceną: 996,45 / Oferta z najwyższą ceną: 996,45


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z RZESZOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Rzeszowie » więcej : Meble »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU