Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-07

Poznań: Roczna, sukcesywna dostawa leków na import docelowy do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Numer ogłoszenia: 51990 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497582 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 848 10 11, faks 61 848 49 90/91.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roczna, sukcesywna dostawa leków na import docelowy do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: roczna, sukcesywna dostawa leków na import docelowy do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. W przypadku zaoferowania odpowiedników o innej ilości leków w opakowaniu jednostkowym należy odpowiednio przeliczyć ilość dla porównania ofert. Dotyczy pakietu nr 1, 2 i 4: nazwa handlowa leku
oferowanego musi być zgodna z zamówieniem, którym za każdym razem będzie oryginał wniosku na import docelowy zarejestrowany odpowiednim numerem przez Ministerstwo Zdrowia i wysłany Wykonawcy przez Aptekę Szpitalną.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.69.00.00 - Różne produkty lecznicze
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12013,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 9516,00


 • Oferta z najniższą ceną: 9516,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9516,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 56000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 56000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8055,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 8550,00


 • Oferta z najniższą ceną: 8550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8550,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7650,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 6144,00


 • Oferta z najniższą ceną: 6144,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7350,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POZNANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Poznaniu » więcej : Różne produkty lecznicze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU