eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie- zadanie 3

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-10

Sosnowiec: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie- zadanie 3
Numer ogłoszenia: 511512 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 456250 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2960600, faks 32 296 06 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie- zadanie 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - zadanie 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. 1.2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, wybrane części lub wszystkie części zamówienia. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mailowy) w okresie realizacji dostawy, 2. informowanie o stanie realizacji dostawy w przypadku pojawiających się problemów istotnych dla realizacji dostawy, 3. pozyskiwanie dodatkowych informacji koniecznych do właściwej realizacji dostawy, 4. transport do siedziby Zamawiającego na własny koszt, 5. dostosowanie harmonogramu dostaw (transport, itp.) do warunków i terminu wskazanego przez Zamawiającego, 6. oznaczenie przedmiotów Zamówienia odpornymi na uszkodzenia mechaniczne naklejkami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL (luty 2009 r. - wersja obowiązująca).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 22.11.10.00 - Podręczniki szkolne 22.12.10.00 - Wydawnictwa techniczne 22.11.41.00 - Słowniki 22.11.00.00 - Drukowane książki 22.21.20.00 - Czasopisma 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 22.82.00.00 - Formularze 30.19.40.00 - Przybory kreślarskie 30.19.76.30 - Papier do drukowania 39.24.11.30 - Noże specjalistyczne 39.24.12.00 - Nożyczki 30.14.12.00 - Kalkulatory biurkowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - zadanie 3 - część I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Będkowska - Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33021,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38147,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38147,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45474,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - zadanie 3 - część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Będkowska - Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9482,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 13376,10

  • Oferta z najniższą ceną: 13376,10 / Oferta z najwyższą ceną: 15861,62

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.