eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych.Ogłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 510007552-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 652716-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Doradztwa Rolniczego, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (22) 729 59 37, e-mail zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl, faks +48 22 729 72 91.
Adres strony internetowej (url): www.cdr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DAG-253-113/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych, zwanych łącznie dalej "Sprzętem" z przeznaczeniem do następujących obiektów Zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (zwane dalej: "CDR Brwinów"), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (zwany dalej: "CDR Radom") oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (zwany dalej: "CDR Poznań). CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA POZYCJA 1.1 Komputer osobisty Ilość sztuk: 4 (CDR Brwinów) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Procesor procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, uzyskujący w teście PassMark - CPU Benchmark wynik nie mniej niż 10500 pkt (według rankingu z dnia 16.11.2018r.), wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php zintegrowany w procesorze układ graficzny Płyta główna kompatybilna z zaoferowanym procesorem PCI Express x16, PCI Express x1 kontroler SATA 3 Pamięć RAM 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 16GB Dysk twardy 256 GB, SSD Napęd DVD-REC (Dual Layer) Karta graficzna zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Karta dźwiękowa zintegrowana Klawiatura standardowa, USB Mysz optyczna ze scrollem, USB Porty 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 wejście audio, wyjście audio RJ-45 D-Sub HDMI Zasilacz sprawność min. 85% (przy 50% obciążeniu), zapewniający prawidłowe działanie komputera z podłączonymi wszystkimi możliwymi dla oferowanego komputera opcjami wyposażony w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceniowe zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora Obudowa Tower / Midi Tower / Mini Tower zapewniająca właściwe chłodzenie elementów oraz wyciszenie jednostki USB na przednim panelu wyjście audio oraz wejście mikrofonu na przednim panelu możliwość zainstalowania 2 dysków 3.5" Oprogramowanie Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub równoważny 64-bitowy, stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, pozwalający na zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w pełni obsługujący system finansowo-księgowy SAGE Symfonia. Microsoft Office 2016 Home & Business w polskiej wersji językowej o niewygasającej (wieczystej) licencji lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego w języku polskim · do tworzenia dokumentów elektronicznych z licencją do zastosowań komercyjnych o niewygasających prawach użytkownika (nie może to być subskrypcja), · zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze. · obsługujący język VBA (Visual Basic for Applications) w zakresie wykonywania kodu, odczytu, edycji i zapisu plików zawierających procedury VBA, · współpracujący z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 8.1 / 10. Gwarancja 24 miesięcy gwarancji producenta możliwość rozbudowy sprzętu przez zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 1.2 Komputer przenośny 2 w 1, 13" z dyskiem SSD Ilość sztuk: 4 (CDR Brwinów) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Procesor procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, uzyskujący w teście PassMark - CPU Benchmark wynik nie mniej niż 5150 pkt (według rankingu z dnia 16.11.2018r.), wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM 8 GB Dysk twardy 240GB SSD Napęd DVD-REC, dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania (możliwość dołączenia zewnętrznego napędu z portem USB) Ekran 13-14" dotykowy z zawiasami 360 stopni Karta graficzna zintegrowana Karta sieciowa 802.11 n Modem wbudowany modem 4G LTE Karta dźwiękowa Zintegrowana Porty 2 x USB 3.0; HDMI, wyjście audio Klawiatura podświetlana Oprogramowanie Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub równoważny 64-bitowy, stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, pozwalający na zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w pełni obsługujący system finansowo-księgowy SAGE Symfonia. Microsoft Office 2016 Home & Business w polskiej wersji językowej o niewygasającej (wieczystej) licencji lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego w języku polskim · do tworzenia dokumentów elektronicznych z licencją do zastosowań komercyjnych o niewygasających prawach użytkownika (nie może to być subskrypcja), · zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze. · obsługujący język VBA (Visual Basic for Applications) w zakresie wykonywania kodu, odczytu, edycji i zapisu plików zawierających procedury VBA, · współpracujący z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 8.1 / 10. Waga max 1,5 kg Gwarancja 24 miesięcy gwarancji producenta Wyposażenie mysz bezprzewodowa Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 1.3 Komputer przenośny 17" Ilość sztuk: 3 (CDR Brwinów) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Procesor procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, uzyskujący w teście PassMark - CPU Benchmark wynik nie mniej niż 7500 pkt (według rankingu z dnia 16.11.2018r.), wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM 8 GB Dysk twardy 256 GB SSD Napęd DVDREC, dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania Ekran 17-18" Karta graficzna zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s 802.11 b/g/n Karta dźwiękowa zintegrowana Porty 2 x USB; HDMI, RJ-45; wyjście audio Oprogramowanie Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub równoważny 64-bitowy, stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, pozwalający na zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w pełni obsługujący system finansowo-księgowy SAGE Symfonia. Microsoft Office 2016 Home & Business w polskiej wersji językowej o niewygasającej (wieczystej) licencji lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego w języku polskim · do tworzenia dokumentów elektronicznych z licencją do zastosowań komercyjnych o niewygasających prawach użytkownika (nie może to być subskrypcja), · zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze. · obsługujący język VBA (Visual Basic for Applications) w zakresie wykonywania kodu, odczytu, edycji i zapisu plików zawierających procedury VBA, współpracujący z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 8.1 / 10. Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 1.4 Komputer przenośny 15" Ilość sztuk: 1 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Procesor procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, uzyskujący w teście PassMark - CPU Benchmark wynik nie mniej niż 3800 pkt (według rankingu z dnia 16.11.2018r.), wynik zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM 8 GB Dysk twardy 240 GB SSD Napęd DVD-REC, dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania Ekran 15-16" Karta graficzna zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s 802.11 b/g/n Karta dźwiękowa zintegrowana Porty 2 x USB w tym przynajmniej jeden port USB 3.0; D-Sub (z możliwością zastosowania adaptera lub konwertera); RJ-45; wyjście audio; Port COM (z możliwością zastosowania adaptera USB-COM lub konwertera) Oprogramowanie Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub równoważny 64-bitowy, stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, pozwalający na zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w pełni obsługujący system finansowo-księgowy SAGE Symfonia. Microsoft Office 2016 Home & Business w polskiej wersji językowej o niewygasającej (wieczystej) licencji lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego w języku polskim · do tworzenia dokumentów elektronicznych z licencją do zastosowań komercyjnych o niewygasających prawach użytkownika (nie może to być subskrypcja), · zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze. · obsługujący język VBA (Visual Basic for Applications) w zakresie wykonywania kodu, odczytu, edycji i zapisu plików zawierających procedury VBA, · współpracujący z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 8.1 / 10. Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 1.5 Monitor LCD 21" Ilość sztuk: 3 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Przekątna ekranu 21-22" (16:9) Rozdzielczość 1920x1080 Full HD Rodzaj podświetlenia LED Czas reakcji matrycy Max. 5ms Powłoka powierzchni ekranu Matowa (antyodblaskowa) Złącza D-Sub (VGA), DVI-D lub HDMI Głośniki wbudowane Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Monitor musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 1.6 Monitor LCD 24" Ilość sztuk: 4 (CDR Brwinów) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Przekątna ekranu 23-24" (16:9) Rozdzielczość 1920x1080 Full HD Rodzaj podświetlenia LED Czas reakcji matrycy Max. 5ms Powłoka powierzchni ekranu Matowa (antyodblaskowa) Złącza D-Sub (VGA), DVI-D lub HDMI Głośniki wbudowane Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Monitor musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 1.7 Serwer NAS Ilość sztuk: 1 (CDR Radom) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Procesor 4 rdzenie Pamięć 4GB z możliwością rozszerzenia do 8GB Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000 z obsługą Link Aggregation Dysk twardy Możliwość instalacji 4 dysków 3.5" oraz 2.5" SATA III po 4TB każdy Kontroler macierzy RAID 0/1/5/6/10 z funkcją auto-rebuild i hot-swap Funkcjonalność Bezpieczny zdalny backup poprzez SSH Wbudowane rozwiązania dla backupu danych poprzez sieć Obsługa wejścia: sieć 1Gb(RJ45), USB 3.0 Współpraca z Windows Server Active Directory Serwer FTP do udostępniania plików z obsługą zabezpieczeń SSL/TLS Hosting stron internetowych z wykorzystaniem PHP/MySQL Współdzielenie zasobów w sieci lokalnej Obsługa połączeń VPN (PPTP i OpenVPN) Wbudowany moduł szyfrujący Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim Obudowa Tower lub Rack Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Pozycja 1.8 Dysk do serwera NAS Ilość sztuk: 5 (CDR Radom) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Pojemność 4 TB Cache 128 MB Interfejs Serial ATA 3 Niezawodność MTBF 2 000 000 godz. Format szerokości 3,5´´ Kompatybilność w pałni kompatybilny z zaproponowanym Serwerem NAS z pozycji 1.9 (dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność dysków z serwerem NAS np. wydruk ze strony producenta Serwera NAS) Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Pozycja 1.9 Dysk HDD 3,5" Ilość sztuk: 2 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Pojemność 3 TB Cache 64 MB Interfejs Serial ATA 3 Szybkość zapisu 100 MB/s Szybkość odczytu 100 MB/s Niezawodność MTBF 1 000 000 godz. Format szerokości 3,5´´ Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Pozycja 1.10 Dysk SSD Ilość sztuk: 5 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Pojemność 240 GB Interfejs Serial ATA 3 Szybkość zapisu 400 MB/s Szybkość odczytu 400 MB/s Niezawodność MTBF 1 000 000 godz. Dodatkowe wymagania Zamówienie nie przewiduje różnych modeli. Wszystkie dyski muszą być tego samego modelu, i dokładnie tej samej pojemności. Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA POZYCJA 2.1 Access Point (do zastosowań wewnątrz budynków) Ilość sztuk: 5 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Tryb pracy Access Point Rodzaje wyjść / wejść RJ-45 10/100/1000 Obsługiwane standardy 802.11 b/g/n Częstotliwość pracy 2,4 GHz, 5GHz Antena Wewnętrzna Prędkość transmisji bezprzewodowej min. 450 Mbps w trybie 802.11n Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) BSSID 4 na Radio Ilość klientów min. 100 równocześnie Zasięg min. 100 m przy optymalnych parametrach Zarządzanie i konfiguracja dedykowany kontroler do zarządzania wszystkimi Access Pointami w danej lokalizacji Zasilanie PoE, dołączony PoE adapter z zasilaczem Dołączone akcesoria Zestaw do montażu na ścianie Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA POZYCJA 3.1 Drukarka laserowa kolorowa Ilość sztuk: 2 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Typ druku Kolorowy, jednoprzebiegowy Format papieru A4, A5, A6 Typ materiału druku Tonery CMYK Pamięć 1024MB Rozdzielność, jakość druku 600 x 600 dpi Szybkość druku 15 ppm (mono, kolor) Interfejs USB, wbudowana karta Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługiwana gramatura papieru W zakresie 70-160g/m2 Minimalna ilość wydrukowanych kartek z tonera przy 5% zapełnieniu strony 1300 stron Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10 (32- i 64-bitowy) Windows 8 (32- i 64- bitowy) Windows 7 (32- i 64-bitowy) Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA POZYCJA 4.1 Zasilacz UPS 2200VA Ilość sztuk: 2 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Moc znamionowa (VA) 2200 VA Min. czas podtrzymania (przy 50% obciążenia) 10 min. Max. czas przełączenia na baterię 6 ms Dodatkowe wymagania Wyświetlacz LCD z informacja o stanie baterii oraz obciążeniu Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) POZYCJA 4.2 Zasilacz UPS 3000VA Ilość sztuk: 1 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Moc znamionowa (VA) 3000 VA Min. czas podtrzymania (przy 50% obciążenia) 10 min. Max. czas przełączenia na baterię 6 ms Dodatkowe wymagania Wyświetlacz LCD z informacja o stanie baterii oraz obciążeniu Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Certyfikaty (w języku polskim lub angielskim) Karta katalogowa oferowanego produktu / wydruk ze strony producenta zawierający dokładny adres strony (załączyć do oferty) CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA POZYCJA 5.1 Projektor LED/LCD Ilość sztuk: 1 (CDR Poznań) Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Technologia LCD lub DLP Kontrast 10000:1 Rozdzielczość 1920x1080 (Full HD) Jasność 3000 ANSI Lumenów Wejścia D-SUB 15pin (VGA), HDMI Formaty wyświetlania obrazu 16:10, 16:9, 4:3 Obiektyw Szerokokątny (przy 1m odległości obiektywu od ekranu , uzyskanie co najmniej 1,3 m przekątnej wyświetlonego ekranu ) Zasilanie 230 V Wyposażenie Pilot zdalnego sterowania Gwarancja 24 miesiące gwarancji producenta Lampa: 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6


Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 30237000-9, 48000000-8, 48823000-3, 32420000-3, 31682530-4, 30232110-8, 38652100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 69105.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ForTi Krzysztof Jurek
Email wykonawcy: biuro@forti.pl
Adres pocztowy: M.Curie Skłodowskiej 18/204
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 71370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71370.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3252.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ForTi Krzysztof Jurek
Email wykonawcy: biuro@forti.pl
Adres pocztowy: ul. M. Curie Skłodowskiej 18/204
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3075.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3075.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3075.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4065.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ForTi Krzysztof Jurek
Email wykonawcy: biuro@forti.pl
Adres pocztowy: M. Curie Skłodowskiej 18/204
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3936.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3936.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6034.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4878.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5535.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5535.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10951.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych komputerowych i biurowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4065.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ForTi Krzysztof Jurek
Email wykonawcy: biuro@forti.pl
Adres pocztowy: ul. M. Curie Skłodowskiej 18/204
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4305.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4305.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4305.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.