eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Juchy › Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2015r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-01-02

Stare Juchy: Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2015r.
Numer ogłoszenia: 494 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414824 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6199053, faks 087 6199053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2015r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2015 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego: - benzyny bezołowiowej 95 w ilości 3 000 litrów, -oleju napędowego w ilości 17 000 litrów. Ilość paliw wymienione powyżej stanowią szacunkowe, planowane zużycie w okresie roku budżetowego i może ulec zmianie w trakcie realizacji. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż raz w miesiącu, termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu). Dostawa paliw odbywać się będzie w stacjach paliw Wykonawcy na terenie miejscowości Stare Juchy lub w odległości nie większej niż 3 km od tej miejscowości. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego. Sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów mechanicznych Zamawiającego lub do kanistrów w dniach od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie sprzedawał Zamawiającemu paliwo za cenę obowiązującą na jego stacji w dniu tankowania pomniejszoną o zaproponowane w ofercie rabaty. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221, poz. 1441) oraz wymogi Polskich Norm. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectwa jakości benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszystkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanej/go benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (niezgodności z normami). Termin wykonywania zamówienia: - rozpoczęcie - od dnia 01 stycznia 2015r. - zakończenie - do dnia 31 grudnia 2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00 - Olej napędowy 09.13.21.00 - Benzyna bezołowiowa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Prodyukcyjno-Handlowo-Usługowe Stacja Paliw SCORPIO Barbara Eliaszuk, ul.Mickiewicza 1., 19-330 Stare Juchy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 95120,00

  • Oferta z najniższą ceną: 95120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95120,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.