eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-03-03

Augustów: Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów
Numer ogłoszenia: 48092 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25844 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 42 28, faks 87 643 42 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Konserwacja i naprawa linii energetycznych napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustów jest: - wymiana sodowych źródeł światła typu OSRAM lub równoważne o mocy od 70W do 250W, - wymiana opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń, wypadków drogowych, - wymiana uszkodzonych kloszy opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych, - wymiana dławików w oprawach oświetleniowych, - wymiana kondensatorów w oprawach oświetleniowych, - wymiana układów zapłonowych, - ustawianie, regulacja wysięgników do prawidłowej pozycji, - wymiana przewodów w punktach świetlnych, - wymiana wkładek topikowych w słupach, - wymiana główek bezpiecznikowych w słupach, - wymiana podstaw bezpiecznikowych, - wymiana uszkodzonych słupów uszkodzonych w wyniku zdarzeń, wypadków drogowych, - lokalizacja uszkodzeń w napowietrznych i kablowych liniach oświetlenia ulicznego, - naprawa uszkodzeń w napowietrznych i kablowych liniach oświetlenia ulicznego, - czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych, - wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych, - wymiana, naprawa opasek zabezpieczających, - wymiana wkładek topikowych w stacjach transformatorowych, - wymiana bezpieczników mocy w stacjach transformatorowych, - wymiana główek bezpiecznikowych w stacjach transformatorowych, - wymiana podstaw do bezpieczników mocy w stacjach transformatorowych, - wymiana podstaw bezpiecznikowych na napowietrznych liniach oświetlenia ulicznego, - wymiana przewodów na tablicach oświetleniowych, - wymiana listew zaciskowych, - regulacja sterowników oświetlenia ulicznego typu CPA 4.0 (3.6) w zakresie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w stosunku do astronomicznych zachodów i wschodów słońca, lokalizacja sterowników następująca: a SO zlokalizowana przy stacji Rynek 5-0007 w parku przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta, b SO zlokalizowana na słupie linii energetycznej nN przy stacji Transbud 5-1233, c SO w Zk Nr 1549 zlokalizowana na ciągu pieszo - rowerowo - narciarskim nad kanałem Bystrym w Augustowie, d SO w Zk 5 Nr 1592 zlokalizowana na ciągu pieszo - rowerowo - narciarskim nad kanałem Bystrym w Augustowie, przy ulicy Bystrej, e SO w Zk 5 Nr 1593 zlokalizowana na ciągu pieszo - rowerowo - narciarskim nad kanałem Bystrym w Augustowie, przy ulicy Straży leśnej, f SO na węźle Augustów obwodnicy Augustów przy stacji Rondo 5-1662, g SO na węźle Borki obwodnicy Augustów w Zk zasilanym z stacji Mazurska 5-1331 zlokalizowanym pod wiaduktem, h SO zlokalizowana na słupie linii energetycznej nN przy stacji napowietrznej Pensjonatowa 5-1650, i SO zlokalizowana przy stacji Ogrodowa 5-1230 na ulicy Ogrodowej, j SO zlokalizowana na słupie linii energetycznej przy stacji napowietrznej Studzieniczna 1 przy budynku CARITAS, - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - pomiar rezystancji izolacji kabli, - pomiar napięć i obciążeń, - prowadzenie oględzin stanu technicznego linii energetycznych oświetlenia ulicznego - co najmniej jeden raz w miesiącu objazd ulicami na których są zainstalowane punkty świetlne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 50.23.21.10 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 789493,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18,00

  • Oferta z najniższą ceną: 18,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.