Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-11-20

Warszawa: Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni la wraz z niezbędną infrastrukturą

Numer ogłoszenia: 474760 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404964 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 676-50-72, faks 0-22 6768215.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni la wraz z niezbędną infrastrukturą.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
Przedmiotowe roboty obejmą:
wymianę nawierzchni i powiększenie istniejącego boiska piłkarskiego (wymiary zewnętrzne zmodernizowanego boiska 53,0m x 100,0m);
wymianę nawierzchni i zwężenie do trzech torów istniejącej bieżni prostej 100 m (wymiary zewnętrzne zmodernizowanej bieżni 115,0m x 3,71m);
budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 150,7 m2;
budowę zeskoku do skoku w dal o wymiarach 7,0m x 3,63m;
ogrodzenie panelowe terenu inwestycji o wysokości 2,0m;
budowę piłko chwytów o łącznej długości 176,0 m;
remont trybun na 201 miejsc;
instalację zabezpieczenia przed piłkami zadaszenia trybuny;
instalację sprzętu sportowego i elementów małej architektury (m.in. bramki ligowe o wym. 7,32m x 2,44m - 2 szt., bramki juniorskie o wym. 5,0m x 2,0m - 4 szt., zadaszone wiaty dla min. 13 zawodników - 2 szt.).
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 907)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1367396,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 1595975,35


  • Oferta z najniższą ceną: 1595975,35 / Oferta z najwyższą ceną: 2093292,45


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU