Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2010-02-10

Jarocin: Prawo jazdy kat. B/E

Numer ogłoszenia: 38542 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. gen. Hallera 8, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 747-35-79, faks 0-62 747-73-88


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prawo jazdy kat. B/E.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. B/E dla 1 osoby bezrobotnej, która złożyła wniosek o przeszkolenie w trybie indywidualnym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.41.12.00 - Usługi szkół nauki jazdy
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Doskonalenie zawodowe osoby bezrobotnej, która złożyła wniosek o zorganizowanie szkolenia indywidualnego.
  Ze względu na okoliczności natychmiastowej organizacji szkolenia wynikającej z potrzeby pilnego zorganizowania szkolenia nie można było zachować terminów właściwych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
  Zamówienie zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której zamawiający nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia w związku z czym nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia (art 5 ust. 1 oraz art. 66 i 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ze zm.)


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z JAROCINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Jarocinie » więcej : Usługi szkół nauki jazdy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.