Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-11-08

Pułtusk: Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

Numer ogłoszenia: 370798 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351674 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 23 691 99 01, faks 23 691 99 06.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji dla 14 uczestniczek i uczestników projektu Zadbaj o kwalifikacje zawodowe. Celem kursu jest przygotowanie pracowników medycznych i niemedycznych do samodzielnego przygotowania sterylnych wyrobów medycznych z zastosowaniem procedur związanych z technologią sterylizacji i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.56.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Projekt Zadbaj o kwalifikacje zawodowe jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • ALMARKO - Marek Komornik, ul. Karmelicka 19/88, 00-168 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23105,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 21700,00


  • Oferta z najniższą ceną: 21700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21700,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z PUŁTUSKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Pułtusku »
więcej : Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU