eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawy › BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIELAWY

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-10-26

Bielawy: BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIELAWY
Numer ogłoszenia: 345788 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274818 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielawy, ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy, woj. łódzkie, tel. 046 8382695, faks 046 8382695.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIELAWY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i dobudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielawy, w tym: Zadanie I: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Janinów (stacja trafo: 4-0252); - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 6 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 6 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 15,0 m, - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 15 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 0,65 m w kierunku osi drogi i 0,5 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 15 °) - 6 szt., - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Zadanie II: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Chruślin (stacja trafo: 4-0122); - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 5 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 5 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 20,0 m, - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 20 °) - 5 szt., - montaż linki aluminiowej Al 25 mm2 - 484,0 m, - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL 1-fazowej wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie III: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Bielawska Wieś (stacja trafo: 4-0976) - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 5 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 5 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 20,0 m, - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 20 °) - 5 szt., - montaż linki aluminiowej Al 25 mm2 - 428,0 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL 1-fazowej wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 16,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,005 ha Zadanie IV: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Emilianów - Helin (stacja trafo: 4-0706 - Emilianów 3) - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 9 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 9 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 36,0 m - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 15 °) - 9 szt., - montaż linki aluminiowej Al 25 mm2 - 981,0 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 mm2 - 50,0 m - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie V: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Piotrowice - Gaj (stacja trafo: 4-0560 - Piotrowice 2) - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 11 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 11 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 44,0 m, - montaż wysięgników stalowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 25 °) - 11 szt., - montaż linki aluminiowej Al 25 mm2 - 1252,0 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL 1-fazowej wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż przewodów izolowanych ALY 25 mm2 - 95,0 m - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie VI: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Piotrowice (stacja trafo: 4 - 0561) - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 8 kpl. - montaż wysięgników stalowych ocynkowanych (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa - 8 szt., - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 32,0 m, - montaż linki aluminiowej Al 35 mm2 - 1000,0 m - montaż przewodów izolowanych ALY 35 mm2 - 10 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL 1-fazowej wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie VII: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Brzozów (stacje trafo: 4-0021; 4-0019): Brzozów (stacja trafo: 4 - 0019): - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 6 kpl. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 2 szt. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 8 szt. - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 15 °) - 6 szt., - montaż wysięgników stalowych ocynkowanych (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 0,5 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 15 °) - 2 szt., - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 30,0 m, - montaż linki aluminiowej Al 35 mm2 - 342,0 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL 1-fazowej wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 2 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 30,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Brzozów (stacja trafo: 4 - 0021): - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 8 kpl. - montaż wysięgników stalowych ocynkowanych (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa - 8 szt., - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 32,0 m, - montaż linki aluminiowej Al 25 mm2 - 915,0 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 mm2 - 45 m - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie VIII: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Sobocka Wieś (stacja trafo: 4-0645); - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 7 kpl. - montaż wysięgników stalowych ocynkowanych (wraz z konstrukcjami mocującymi) o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa - 7 szt., - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 28,0 m, - montaż linki aluminiowej Al 35 mm2 - 1036,0 m - montaż przewodów izolowanych ALY 35 mm2 - 44 m - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wymiana wyłącznika w istniejącej skrzynce oświetleniowej (S301 C16) - 1 szt. - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie IX: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Psary (stacja trafo: 4 - 0374) - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 5 kpl. - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi), o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 25 °) - 5 szt., - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 5 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 20,0 m, - montaż linki aluminiowej Al 25 mm2 - 132,0 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 mm2 - 51,0 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL 1-fazowej wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 18,0 m - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Zadanie X: Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Borówek E i Żdzary: - Borówek E (stacja trafo: 4 - 0031): - wymiana opraw żarowych oświetlenia ulicznego na oprawy sodowe OUSc 70 w II klasie ochronności - 12 kpl. - wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego na nowe ocynkowane o długości wysięgu 0,65 m w kierunku drogi - 12 szt. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 12 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 30,0 m - wymiana aparatu elektrycznego S 301 B16 w obudowie S-3 - 1 szt. - montaż uziomów poziomych w wykopie o gł. 0,80 m - 12,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - Żdzary (stacja trafo: 4 - 0552): - wymiana opraw żarowych oświetlenia ulicznego na oprawy sodowe OUSc 70 w II klasie ochronności - 9 kpl. - wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego na nowe ocynkowane o długości wysięgu 0,65 m w kierunku drogi - 9 szt. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 9 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 22,5 m - wymiana aparatu elektrycznego S 301 B10 w obudowie S-3 - 1 szt. - montaż uziomów poziomych w wykopie o gł. 0,80 m - 12,0 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej Zadanie XI: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Wojdówka (stacja trafo: 4 - 0810) - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o długości wysięgu 1,5 m w kierunku osi drogi - 6 szt. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 6 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 6 szt. - montaż przewodów YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 27,0 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego 1-fazowej wraz z konstrukcją wsporczą i wyposażeniem - 1 szt. - demontaż istniejącej skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z przewodami zasilającymi i rurami ochronnymi - 1 szt. - montaż ogranicznika przepięć BOP 0,5/5 po wejściu na słup - 3 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 - 8,0 m - wciąganie przewodów LgY 16 750V z udziałem podnośnika samochodowego w rury osłonowe - 17,0 m - montaż uziomów poziomych w wykopie o gł. 0,80 m - 25,0 m - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - montaż trzonów kabłąkowych z izolatorami na słupie - 7 szt. - montaż trzonów izolatorów stojących na słupie - 14 szt. - montaż izolatorów stojących na trzony - 14 szt. - montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 - 0,81 km - montaż bezpiecznych zawieszeń przewodów przelotowych o przekroju do 70 mm2 - 2 szt - montaż na stacji trafo z drabiny rozłącznika RSA-00/1 z wkładką 50A wraz z konstrukcją mocującą - 1 szt - montaż przewodów ALY 35 mm2 - 0,09 km - przewody izolowane jednożyłowe ALY 50 mm2 wciągane do rur - 3,0 m Zadanie XII: Wymiana (uzupełnienie modernizacji) opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bielawy, Marywil, Trzaskowice, Chruślin, Helin, Bielawska Wieś, Janinów, Sobota, Stare Orenice - polegająca na dodatkowym montażu na istniejących obwodach oświetleniowych opraw OUSc-70 i OUSc-100: - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o długości wysięgu 0,65 m w kierunku osi drogi - 13 szt. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70 w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 11 kpl. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100 w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 2 kpl. - montaż bezpiecznika BZO-01 z wkładką BiWts 6A, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup - 13 szt. - wciąganie przewodów w wysięgniki oświetleniowe na ziemi - 39,0 m - w kosztach przewidzieć wyłączenie linii na 8 (ośmiu) stacjach transformatorowych Zadanie XIII:Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w miejscowości Bielawy : - Bielawy (stacja trafo Bielawy 1: 4-0015): - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 6 kpl. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 8 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 14 szt. - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi), o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 25 °) - 14 szt., - wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 56,0 m - montaż trzonów kabłąkowych TKS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 9 szt. - montaż trzonów izolatorów THS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 19 szt. - montaż izolatorów stojących na trzony dla linii nn N-80/2 - 19 szt. - montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn Al 25 mm2 - 1073 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 - 94 m - montaż ogranicznika przepięć BOP 0,5/5- 5 szt. - montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie - bednarka ocynkowana 25 x 4 - 60 m - mech. pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - 45 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - 20 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha - Bielawy (stacja trafo Bielawy Łuby 1: 4-0016): - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 6 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 6 szt. - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi), o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 25 °) - 6 szt., - wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 24,0 m - montaż trzonów kabłąkowych TKS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 6 szt. - montaż trzonów izolatorów THS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 11 szt. - montaż izolatorów stojących na trzony dla linii nn N-80/2 - 11 szt. - montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn Al 25 mm2 - 654,00 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 - 100 m - montaż bezpiecznych zawieszeń przelotowych przewodów o przekroju do 70mm2 dla linii nn - 2 szt. - montaż ogranicznika przepięć BOP 0,5/5- 4 szt. - montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie - bednarka ocynkowana 25 x 4 - 48 m - mech. pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - 36 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - 20 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha Zadanie XIV: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy: - Bielawy (stacja trafo Bielawy Łuby 2: 4-0017): - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-70W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 3 kpl. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 12 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 15 szt. - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o masie do 30 kg (wraz z konstrukcjami mocującymi), o długości wysięgu 1,0 m w kierunku osi drogi i 1,0 m nad wierzchołkiem słupa (kąt wysięgnika 25 °) - 15 szt., - wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 60,0 m - montaż trzonów kabłąkowych TKS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 8 szt. - montaż trzonów izolatorów THS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 28 szt. - montaż izolatorów stojących na trzony dla linii nn N-80/2 - 28 szt. - montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn Al 25 mm2 - 1552,00 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 - 97 m - montaż bezpiecznych zawieszeń przelotowych przewodów o przekroju do 70mm2 dla linii nn - 2 szt. - montaż ogranicznika przepięć BOP 0,5/5- 7 szt. - montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie - bednarka ocynkowana 25 x 4 - 84 m - mech. pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - 63 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - 20 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha - Bielawy (stacja trafo Bielawy Łuby 3: 4-0018): - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 6 kpl. - montaż bezpieczników słupowych BZO-01 z wkładką BiWts 6A - 6 szt. - montaż wysięgników rurowych ocynkowanych o długości wysięgu 1,5 m w kierunku osi drogi - 6 szt. - wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3 x 2,5 mm2 750V - 24,0 m - montaż trzonów kabłąkowych TKS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 5 szt. - montaż trzonów izolatorów THS-80 na słupie stojącym dla linii nn - 9 szt. - montaż izolatorów stojących na trzony dla linii nn N-80/2 - 9 szt. - montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn Al 25 mm2 - 484,00 m - montaż przewodów izolowanych ALY 25 - 85 m - montaż bezpiecznych zawieszeń przelotowych przewodów o przekroju do 70mm2 dla linii nn - 2 szt. - montaż ogranicznika przepięć BOP 0,5/5- 73szt. - montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie - bednarka ocynkowana 25 x 4 - 36 m - mech. pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - 27 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOUL wraz z wyposażeniem, z programatorem cyfrowym PC m 05 1-k - 1 szt. - montaż rur osłonowych AROTA BE 32 na słupie - 8,0 m - wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - 20 m - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ręczne ścinanie i karczowanie średniej wielkości krzaków i gałęzi - 0,02 ha - Bielawy - Gaj (stacja trafo: 4 - 0749): - montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustrojami linii napowietrznej NN. Słup K10,5/6 - 1 słup - montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustrojami linii napowietrznej NN. Słup P10,5/4,3 - 1 słup - montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - uchwyt przelotowy SO 270 - 1 szt. - montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - uchwyt odciągowy SO 117.225 - 2 szt. - montaż trzonów THS-80 - 1 szt. - montaż izolatorów stojących na trzony dla linii niskiego napięcia N-80/2 - 1 szt. - montaż trzonów kabłąkowych TKS-80 na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia - 2 szt. - montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn AL 25 - 65 m - montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm2 - 87 m - montaż odgromników w liniach napowietrznych NN typu BOP 0,5/5 (b,p) - 3 szt. - wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - przewód YDY 3x2,5 mm2 750V - 20 m - montaż oświetlenia zewnętrznego OUSc 70W na słupach linii nn - wysięgnik jednoramienny z lampą sodową - 5 kpl. - montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - bezpiecznik - 2 szt. - montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - bezpiecznik - 3 szt. - montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające - 36 m - montaż uziemień - mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych - 27 m - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem - wg projektu - 1 szt. - montaż rur osłonowych Arota BE 32 na słupie - 14 m - wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - 27 m - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej - ręczne karczowanie gałęzi (śr. 10 - 15 cm) - 8 szt. - wytyczenie geodezyjne linii nn oraz miejsc posadowienia słupów - Psary - budowa linii na dz. Nr ew. 434 i 439 - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy o długości do 10,5 m - 8 szt. - montaż haków wieszakowych - 12 szt - montaż przewodu wciąganego w rurę osłonową na stacji transformatorowej - 6 kpl - montaż przewodów izolowanych linii nn typu AsXSn lub podobnych, przewód o przekroju 2x25mm2 - 250 m - montaż wysięgników rurowych typu Wo-1 na słupie - 8 szt. - montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki, wys. latarni do 10m - 8 kpl - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 8 szt. - montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach nn z przewodów izolowanych - 8 szt. - montaż odgromników w liniach nn z przewodów izolowanych - 1 szt. - układanie bednarki na słupie - 8 m - montaż uziomów powierzchniowych i prętowych poziomych w wykopie - 22 m - mech pogrążanie uziomów pionowych prętowych - 9m - obcinanie gałęzi drzew piłą mechaniczną, fi 26-35 cm - 2 szt. - obcinanie gałęzi drzew piłą mechaniczną, fi 10-15 cm - 6 szt. - wytyczenie geodezyjne linii nn oraz miejsc posadowienia słupów - Bielawy - szkoła (dz. nr 72, 89, 692/1, 701/1 i 702/1): - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy o długości do 10,5 m - 13 szt. - montaż haków wieszakowych - 14 szt. - montaż przewodów izolowanych linii nn typu AsXSn lub podobnych, przewód o przekroju 2x25mm2 - 464 m - montaż wysięgników rurowych typu Wo-1 na słupie - 13 szt. - montaż mostków ochronnych przy wysięgnikach - 13 szt. - montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki - 13 kpl - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 13 szt. - montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach nn z przewodów izolowanych - 13 szt. - montaż odgromników w liniach nn z przewodów izolowanych - 2 szt. - układanie bednarki na słupie - 16 m - montaż uziomów powierzchniowych i prętowych poziomych w wykopie - 24 m - mech pogrążanie uziomów pionowych prętowych - 18m - ścinanie drzew piłą mechaniczną (fi 10-15 cm) - 18 szt. - wytyczenie geodezyjne linii nn oraz miejsc posadowienia słupów - Bielawy - cmentarz (dz. nr 406/1; 407; 414; 506/1): - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy o długości do 10,5 m - 6 szt. - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy odporowy, krańcowy i krańcowo - krańcowy o dł. Do 10,5 m - 3 szt. - montaż haków wieszakowych - 11 szt. - montaż przewodów izolowanych linii nn typu AsXSn lub podobnych, przewód o przekroju 2x25mm2 - 300 m - montaż mostków ochronnych przy wysięgnikach - 9 szt. - montaż wysięgników rurowych typu Wo-1 na słupie - 9 szt. - montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniki - 9 kpl - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach OUSc-100W w II klasie ochronności, o podwyższonej skuteczności świetlnej - 9 szt. - montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach nn z przewodów izolowanych - 9 szt. - montaż odgromników w liniach nn z przewodów izolowanych - 1 szt. - montaż uziomów powierzchniowych i prętowych poziomych w wykopie - 22 m - mech pogrążanie uziomów pionowych prętowych - 9 m - montaż bednarki na słupie - 8 m - obcinanie gałęzi drzew piłą mechaniczną, fi 26-35 cm - 3 szt. - obcinanie gałęzi drzew piłą mechaniczną, fi 10-15 cm - 88 szt. - wytyczenie geodezyjne linii nn oraz miejsc posadowienia słupów Zadanie XV: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn w Boguminie: - Bogumin (stacja trafo: 4 - 0042): - montaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mm2 - 1407 mb - montaż kompletnych opraw oświetleniowych OUSc-70 wraz z wysięgnikiem oraz zabezpieczeniem na słupach przebudowywanej linii - 26 kpl - montaż na słupie haka do mocowania - 27 szt. - montaż skrzynki sterowniczo - pomiarowej oświetlenia ulicznego SO na słupie nr 1 wraz z odcinkiem WLZ - 1 kpl - montaż ogranicznika przepięć - 4 szt. - montaż przewodu uziemiającego do 120 mm2 - 26 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Uwaga: Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej, w pozycji podstawa posiadają przykładową podstawę wyceny, którą należy traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny. Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał konkretne rzeczy, producentów, technologie, poprzez zastosowanie nazw lub innego opisu, z którego wynika, że chodzi o konkretną rzecz oznacza to, że opis ten został skonstruowany w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych wyżej wymienionym materiałom, tj. o parametrach takich samych lub lepszych niż wskazane. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw niż OUSc-70, OUSc - 100 oraz innych materiałów niż wskazane w specyfikacji technicznej, przy zachowaniu równoważnych parametrów materiałów zamiennych. Oprawy oświetleniowe powinny być wykonane w II klasie izolacji. Zamienne oprawy powinny posiadać następującą charakterystykę: - oprawa jednokorpusowa przeznaczona do oświetlania ulic i dróg; - do wysokoprężnych lamp sodowych 70W i 100W; - przystosowana do montażu na wysięgniku stalowym o średnicy od 42 do 60 mm; - możliwa dodatkowa regulacja kąta nachylenia oprawy o kat -15°/+15° przy wysięgniku poziomym i odpowiednio -5°/+30° przy wysięgniku pionowym regulacja kątowa w odniesieniu do poziomego - równoległego - usytuowania źródła światła względem poziomu drogi; - maksymalna powierzchnia narażona na działanie wiatru (rzut boczny w m2) - 0,10 m2; - korpus oprawy wyposażony w filtr umożliwiający jej oddychanie; - obudowa z blachy aluminiowej, malowana farbą proszkową; - klosz z poliwęglanu lub polimetakrylanu metylu, odporny na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych; - układ optyczny z polerowanego chemicznie aluminium, wieloelementowy - składany; - płyta montażowa z zamontowanym kompletnym osprzętem elektrycznym; - system złączek pozwalający na bezpieczne podłączenie i odłączenie oprawy; - ochrona przed urazami mechanicznymi IK10 (klosz z poliwęglanu - PC); - IP 66 Przed rozpoczęciem robót, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A. Rejon Energetyczny Łowicz, wyłączenie linii napowietrznej nn na której będą wymieniane oprawy. Koszty dopuszczenia do pracy na sieci wspólnej ZE i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pokrywa Wykonawca. Materiały pochodzące z demontażu, tj.: - źródła światła - należy oddać do utylizacji firmie specjalistycznej i przedłożyć Zamawiającemu protokół z wykonania tej czynności; - oprawy oświetleniowe i wysięgniki - wykonawca jest zobowiązany przekazać właścicielowi - Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Rejon Energetyczny Łowicz - i przedłożyć Zamawiającemu protokół z wykonania tej czynności. Odbiór końcowy robót odbędzie się po uprzednim odbiorze wykonanych robót przez Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Rejon Energetyczny Łowicz i przedłożeniu zamawiającemu protokołu z przekazania materiałów z demontażu do ZEŁT S.A. Rejon Energetyczny Łowicz. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie opłaty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (koszty obsługi geodezyjnej, opłaty w ZE, przekazanie materiałów z demontażu, opłaty związane z utylizacją źródeł światła, wykonanie badań i pomiarów)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45.23.22.10 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 438828,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 351482,00

  • Oferta z najniższą ceną: 351482,00 / Oferta z najwyższą ceną: 525878,25

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.