eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żórawina › Budowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie, dz.nr 128/1, 128/3 obręb Żórawina

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-11-25

Żórawina: Budowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie, dz.nr 128/1, 128/3 obręb Żórawina
Numer ogłoszenia: 319526 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266672 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, tel. 71 3165157, faks 71 7234900.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie, dz.nr 128/1, 128/3 obręb Żórawina.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie, dz.nr 128/1, 128/3 obręb Żórawina. Zakres - wyburzenie istniejącego obiektu szatniowego i wybudowanie nowego budynku o wymiarach 18,96 m na 19,56 m. W budynku będą znajdować się 2 szatnie dla sportowców, łazienki i toalety, pomieszczenia do rozgrzewki i treningu, pomieszczenia na sprzęt sportowy, pomieszczenie szatnia dla sędziów, toaleta dla pełnosprawnych. Rozbiórka istniejącego budynku o powierzchni 158 mkw oraz kubaturze 562,5 m sześciennych, konstrukcji drewnianej obudowanej płytami wiórowymi. Parametry budynku: długość x szerokość19,36 x 18,80, powierzchnia zabudowy: 355,00 m kw, powierzchnia uzytkowa: 309,81 m kw, kubatura budynku 1654 m sześć, liczba kondygnacji- 1, wysokość budynku 5,95 m, dachy strome pokrycie dachu - blacha tytanowo-cynkowa w kolorze naturalnym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.21.40.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo- Budowlane Ciepły Dom Dariusz Pożuczek, Przeworno, 57-130 Karników 15A, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1555003,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1359790,55

  • Oferta z najniższą ceną: 1359790,55 / Oferta z najwyższą ceną: 1809749,27

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.