eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Rozbudowa Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-08-05

Poznań: Rozbudowa Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania
Numer ogłoszenia: 314086 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210, faks 61 878 50 85 , strona internetowa http://bip.um.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa składników Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania: Multimedialnego Informatora Miejskiego (MIM) i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (BIP). Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na rozbudowie istniejącego oprogramowania o nowe moduły, powiększeniu funkcjonalności istniejących modułów oraz rozbudowie baz danych w zakresie niezbędnym do uruchomienia nowych stron informacyjnych MIM i BIP, zgodnie z wykazem zadań określonym w załączniku nr 2 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasad jego realizacji określają istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie współpracy z zewnętrznymi systemami informatycznymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.23.00.00 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako twórca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do programów komputerowych nośników i dokumentacji oraz jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym także związanych z dokonywaniem rozszerzania, modyfikacji i aktualizacji tych programów a także uprawniony jest do udzielania wszelkich licencji z tym związanych. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe nie zamierza przekazywać ww. praw na rzecz jakiegokolwiek pomiotu. Urząd Miasta Poznania nie może zlecić modyfikacji systemu polegającej na ingerencji w kody źródłowe, bez zgody i udostępnienia tych praw przez twórcę.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.