Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-18

Warszawa: Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku

Numer ogłoszenia: 301399 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6611100, 6611360,5200544, faks 022 661223 , strona internetowa www.mpips.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
  - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze;
  - z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
  Wykonawca, firma QuickSoft Roman Wnuk-Lipiński posiada autorskie prawa majątkowe do aplikacji statystycznej QuickStat. Firma, ta jako jedyna zaprojektowała, wytworzyła i udostępniła oprogramowanie statystyczne umożliwiające MPiPS zbieranie i przechowywanie danych z obszaru świadczeń rodzinnych. Tylko to oprogramowanie dostępne aktualnie na rynku zawiera funkcjonalności, zaimplementowane na życzenie MPiPS, które pozwalają na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w obszarze dot. sprawozdawczości. Ponadto Firma QuickSoft Roman Wnuk-Lipiński jest jedynym Wykonawcą działającym na rynku, który posiada świadectwo zgodności dla oprogramowania statystycznego z obszaru świadczeń rodzinnych oraz jest jego jedynym twórcą.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • QuickSoft
  Roman Wnuk-Lipiński, ul. Bazyliańska 20, Warszawa, kraj/woj. Polska.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU