eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-18

Warszawa: Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 301399 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6611100, 6611360,5200544, faks 022 661223 , strona internetowa www.mpips.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozwój centralnej aplikacji statystycznej QuickStat w 2011 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze; - z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Wykonawca, firma QuickSoft Roman Wnuk-Lipiński posiada autorskie prawa majątkowe do aplikacji statystycznej QuickStat. Firma, ta jako jedyna zaprojektowała, wytworzyła i udostępniła oprogramowanie statystyczne umożliwiające MPiPS zbieranie i przechowywanie danych z obszaru świadczeń rodzinnych. Tylko to oprogramowanie dostępne aktualnie na rynku zawiera funkcjonalności, zaimplementowane na życzenie MPiPS, które pozwalają na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w obszarze dot. sprawozdawczości. Ponadto Firma QuickSoft Roman Wnuk-Lipiński jest jedynym Wykonawcą działającym na rynku, który posiada świadectwo zgodności dla oprogramowania statystycznego z obszaru świadczeń rodzinnych oraz jest jego jedynym twórcą.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • QuickSoft Roman Wnuk-Lipiński, ul. Bazyliańska 20, Warszawa, kraj/woj. Polska.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.