Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-08-14

Sokołów Podlaski: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, Sabnie, Bielany, Sokołów Podl., Jabłonna Lacka, Repki

Numer ogłoszenia: 300052 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244412 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel. (025) 7817400, faks (025) 7817460.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, Sabnie, Bielany, Sokołów Podl., Jabłonna Lacka, Repki.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, Sabnie, Bielany, Sokołów Podl., Jabłonna Lacka, Repki. Zamówienie podzielono na cztery zadania: zadanie I - wykonanie usługi: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów. Zadanie II - wykonanie usługi: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Sterdyń, Sabnie. Zadanie III - wykonanie usługi: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Bielany, Sokołów Podlaski. Zadanie IV - wykonanie usługi: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Jabłonna Lacka, Repki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do siwz.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
45.23.31.41 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie usługi odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 20000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26845,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie usługi odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Sterdyń, Sabnie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 30000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 30000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40268,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie usługi odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Bielany, Sokołów Podlaski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 25000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 25000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33557,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie usługi odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Jabłonna Lacka, Repki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 25000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 25000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36390,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z SOKOŁOWA PODLASKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Sokołowie Podlaskim » więcej : Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU