Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-22

Nowy Wiśnicz: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r

Numer ogłoszenia: 28961 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6128206, faks 014 6108481


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów polegające na:
- wykonywaniu usługi odśnieżania,
- wykonywaniu usługi usuwania oblodzeń,
- usunięciu z jezdni oraz chodników (dotyczy dróg o przekroju ulicznym i półulicznym). nadmiar materiału stosowanego do posypywania i uporządkowaniu obszaru wykonywanych prac..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Zamówienie pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r. jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w roku 2011 Rejon V - Gmina Łapanów, (Nr zamówienia: PZD 343/29/2010).
  Powyższe zamówienie uzupełniające:
  1) zostanie udzielone dotychczasowym wykonawcy zamówienia, które było realizowane przez BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - spółka jawna, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska;
  2) polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. są to usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Bocheńskiego w gminie Łapanów (Rejon nr V),
  3) było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, w którym zamawiający przewidywał udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 26,76% wartości zamówienia podstawowego,
  4) zamówienie podstawowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
  5) jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. obejmuje wykonanie usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń, sprzątania ulic,:
  Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  90620000-9 Usługi odśnieżania
  90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
  90611000-3 Usługi sprzątania ulic

  Uzasadnienie prawne:
  art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - spółka jawna Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI NOWY WIŚNICZ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi NOWY WIŚNICZ »
więcej : Usługi odśnieżania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU