eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Wiśnicz › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-22

Nowy Wiśnicz: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r
Numer ogłoszenia: 28961 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6128206, faks 014 6108481

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów polegające na: - wykonywaniu usługi odśnieżania, - wykonywaniu usługi usuwania oblodzeń, - usunięciu z jezdni oraz chodników (dotyczy dróg o przekroju ulicznym i półulicznym). nadmiar materiału stosowanego do posypywania i uporządkowaniu obszaru wykonywanych prac..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w Gminie Łapanów w okresie od 01.03.2013r. - 31.03.2013r. jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego w roku 2011 Rejon V - Gmina Łapanów, (Nr zamówienia: PZD 343/29/2010). Powyższe zamówienie uzupełniające: 1) zostanie udzielone dotychczasowym wykonawcy zamówienia, które było realizowane przez BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - spółka jawna, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska; 2) polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. są to usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Bocheńskiego w gminie Łapanów (Rejon nr V), 3) było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, w którym zamawiający przewidywał udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 26,76% wartości zamówienia podstawowego, 4) zamówienie podstawowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 5) jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. obejmuje wykonanie usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń, sprzątania ulic,: Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 90611000-3 Usługi sprzątania ulic Uzasadnienie prawne: art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - spółka jawna Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.