Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-06

Mrocza: Budowa placów zabaw w Gminie Mrocza

Numer ogłoszenia: 275888 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199924 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3867410, 3867420, faks 052 3856241.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w Gminie Mrocza.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakresem objęto budowę placów zabaw w miejscowościach: 1. Białowieża, Izabela, Kosowo, Krukówko, Matyldzin, Modrakowo, Rościmin, w skład których wchodzą następujące urządzenia - elementy: 1) Zestaw zabawowy składający się drabinki krzyżakowej, ścianki gimnastycznej, drabinki poziomej, wieży z dachem dwuspadowym z trapem, zjeżdżalni oraz przeplotni łańcuchowej ze słupkiem wspinaczkowym. - 1 sztuka 2) Huśtawka podwójna klasyczna - 1 sztuka 3) Huśtawka wagowa - 1 sztuka 4) Zabawka na sprężynie np. rower - 1 sztuka 5) Zabawka na sprężynie np. żyrafa - 1 sztuka 6) Zabawka na sprężynie np. koniczynka - 1 sztuka 7) Piaskownica z bali - 1 sztuka 8) Ławka z bali stała z oparciem - 2 sztuki 9) Tablica informacyjna (regulamin) - 1 sztuka 10) Kosz na śmieci - 1 sztuka 2. oraz w miejscowości Konstantowo, w skład którego wchodzą następujące urządzenia - elementy: 1) Zestaw zabawowy składający się z drabinki krzyżakowej, zjeżdżalni oraz przeplotni drewnianej. - 1 sztuka 2) Huśtawka podwójna klasyczna - 1 sztuka 3) Huśtawka wagowa - 1 sztuka 4) Zabawka na sprężynie np. rower - 1 sztuka 5) Zabawka na sprężynie np. żyrafa - 1 sztuka 6) Zabawka na sprężynie np. koniczynka - 1 sztuka 7) Huśtawka - karuzela np. krzyżowa - 1 sztuka 8) Ławka z bali stała z oparciem - 2 sztuki 9) Tablica informacyjna (regulamin) - 1 sztuka 10) Kosz na śmieci - 1 sztuka).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

37.53.52.00 - Wyposażenie placów zabaw
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: UE-PROW.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183296,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 104627,00


  • Oferta z najniższą ceną: 104627,00 / Oferta z najwyższą ceną: 246670,35


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI MROCZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi MROCZA »
więcej : Wyposażenie placów zabaw »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU