Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-25

Warszawa: Konserwacja instalacji domofonów w budynku mieszkalnym przy ul. Baonu Zośka 4a, stanowiącym 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Administracja Koło w okresie sierpień - grudzień 2012 roku - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 270474 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323215, faks 022 6327242 , strona internetowa www.zgnwola.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja instalacji domofonów w budynku mieszkalnym przy ul. Baonu Zośka 4a, stanowiącym 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Administracja Koło w okresie sierpień - grudzień 2012 roku - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje:

1. Konserwację systemów domofonowych
1) inwentaryzację przejmowanych domofonów,
2) utrzymywanie instalacji domofonów w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej,
3) wykonywanie czynności konserwacyjnych,
- tablic rozmownych z przyciskami,
- zasilacza oraz wzmacniacza,
- okablowania instalacji, łącznie z domofonami,
- urządzeń domofonu w lokalach (unifony), w przypadku dewastacji, koszt naprawy lub wymiany ponosi najemca,
4) naprawę elektroniki w klawiaturze, centralce i unifonach,
5) naprawę i regulację bramofonów cyfrowych i analogowych,
6) naprawę, regulację lub wymianę zestawu elektrozaczep - zamek,
7) wymianę wkładek słuchawkowych mikrofonów.
8) regulację samozamykaczy,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.71.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Uzasadnienie prawne: zamówienie udzielane jest, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i podlegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  Uzasadnienie faktyczne: budynek przy ul. Baonu Zośka 4a został przejęty protokolarnie w zarząd i administrowanie z dniem 1 lipca 2012 r.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Konsorcjum składające się z firm:

  JURTER Jerzy Różaniewicz - LIDER
  Firma SAR - POL Wacław Sarba, ul. Spacerowa 34, 05-806 Komorów, kraj/woj. mazowieckie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU