eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja instalacji domofonów w budynku mieszkalnym przy ul. Baonu Zośka 4a, stanowiącym 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Administracja Koło w okresie sierpień - grudzień 2012 roku - zamówienie uzupełniające

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-25

Warszawa: Konserwacja instalacji domofonów w budynku mieszkalnym przy ul. Baonu Zośka 4a, stanowiącym 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Administracja Koło w okresie sierpień - grudzień 2012 roku - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 270474 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323215, faks 022 6327242 , strona internetowa www.zgnwola.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja instalacji domofonów w budynku mieszkalnym przy ul. Baonu Zośka 4a, stanowiącym 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Administracja Koło w okresie sierpień - grudzień 2012 roku - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: 1. Konserwację systemów domofonowych 1) inwentaryzację przejmowanych domofonów, 2) utrzymywanie instalacji domofonów w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej, 3) wykonywanie czynności konserwacyjnych, - tablic rozmownych z przyciskami, - zasilacza oraz wzmacniacza, - okablowania instalacji, łącznie z domofonami, - urządzeń domofonu w lokalach (unifony), w przypadku dewastacji, koszt naprawy lub wymiany ponosi najemca, 4) naprawę elektroniki w klawiaturze, centralce i unifonach, 5) naprawę i regulację bramofonów cyfrowych i analogowych, 6) naprawę, regulację lub wymianę zestawu elektrozaczep - zamek, 7) wymianę wkładek słuchawkowych mikrofonów. 8) regulację samozamykaczy,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie prawne: zamówienie udzielane jest, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i podlegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: budynek przy ul. Baonu Zośka 4a został przejęty protokolarnie w zarząd i administrowanie z dniem 1 lipca 2012 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum składające się z firm: JURTER Jerzy Różaniewicz - LIDER Firma SAR - POL Wacław Sarba, ul. Spacerowa 34, 05-806 Komorów, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.