Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-24

Rzeszów: Dostawa wyrobów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostajacych na zaopatrzeniu

Numer ogłoszenia: 267598 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223222 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4784, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 715 56 59, faks 17 715 63 85.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON-Jednostka Wojskowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostajacych na zaopatrzeniu.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostających na zaopatrzeniu. Zamówienie podzielone jest na następujące części:
Część nr 1* Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla sekcji infrastruktury 34 WOG.
Część nr 2* Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla służby czołgowo-samochodowej 34 WOG.
*Oferta może być złożona na jedną lub dwie części

Wszystkie dostarczone artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz ulotkę informacyjną w języku polskim. Termin wykonania zamówienia nastąpi sukcesywnie partiami od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r. wg bieżących potrzeb. Termin jednostkowej dostawy do 7 dni od daty złożenia zamówienia...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

44.31.60.00 - Drobne wyroby żelazne
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla sekcji infrastruktury 34 WOG..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • PCMB Sp. z o.o., ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33179,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 33179,24


  • Oferta z najniższą ceną: 33179,24 / Oferta z najwyższą ceną: 39012,00


  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla służby czołgowo-samochodowej 34 WOG.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30144,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 30144,85


  • Oferta z najniższą ceną: 30144,85 / Oferta z najwyższą ceną: 32074,02


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z RZESZOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Rzeszowie »
więcej : Drobne wyroby żelazne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU