eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa wyrobów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostajacych na zaopatrzeniu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-24

Rzeszów: Dostawa wyrobów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostajacych na zaopatrzeniu
Numer ogłoszenia: 267598 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223222 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4784, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 715 56 59, faks 17 715 63 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON-Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostajacych na zaopatrzeniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów metalowych dla 34 WOG i jednostek pozostających na zaopatrzeniu. Zamówienie podzielone jest na następujące części: Część nr 1* Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla sekcji infrastruktury 34 WOG. Część nr 2* Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla służby czołgowo-samochodowej 34 WOG. *Oferta może być złożona na jedną lub dwie części Wszystkie dostarczone artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz ulotkę informacyjną w języku polskim. Termin wykonania zamówienia nastąpi sukcesywnie partiami od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r. wg bieżących potrzeb. Termin jednostkowej dostawy do 7 dni od daty złożenia zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.31.60.00 - Drobne wyroby żelazne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla sekcji infrastruktury 34 WOG..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PCMB Sp. z o.o., ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33179,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 33179,24

  • Oferta z najniższą ceną: 33179,24 / Oferta z najwyższą ceną: 39012,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych dla służby czołgowo-samochodowej 34 WOG.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30144,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 30144,85

  • Oferta z najniższą ceną: 30144,85 / Oferta z najwyższą ceną: 32074,02

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.