eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świeszyno › przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno dz. nr 705, 706, 708/3

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-08-30

Świeszyno: przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno dz. nr 705, 706, 708/3
Numer ogłoszenia: 264562 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214294 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3161496, 3161270, faks 094 3161491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno dz. nr 705, 706, 708/3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej gruntowej o długości 1,55 km i 0,226 km. Zakres robót obejmuje: Roboty pomiarowe 1,78 km, Rozbiórka ogrodzenia z drutu kolczastego 550 m, Obcinanie gałęzi drzew i wycinka krzewów wg. potrzeb, Zdjęcie i przemieszczenie ziemi roślinnej na hałdy 1 047,2 m3, Formowanie i zagęszczanie nasypów ( z piasku) o wysokości do 3,0 m 2 770,8 m3, Wywóz nadmiaru ziemi roślinnej zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na odległość 1 km - 1 191,10 m3, Wykonanie koryta o głębokości 30 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - 1 200,68 m2, Warstwa odsączająca gr. 25 cm z zagęszczeniem - 2 696,68 m2, Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2 696,68 m2, Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, dwukrotnie - 7 920,90 m2, Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm - 2 487,59 m2, Nawierzchnia warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - cementowo - emulsyjnych grysowych, wytwarzanych i układanych na zimno o grubości po zagęszczeniu 5 cm -7 920,90 m2 ( lub na gorąco bez warstwy Slurry seal), Nawierzchnia warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - cementowo - emulsyjnych - grysowych, wytwarzanych i układanych na zimno o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 7 765,59 m2, ( lub na gorąco bez warstwy Slurry seal) Ułożenie jednej warstwy mieszanki typu Slurry seal 2/5mm - 7 765,59 m2, Dopuszcza się wykonanie nawierzchni w technologii na gorąco zachowując grubości warstw bez mieszanki typu Slurry seal Wykonie zjazdów (korytowanie na głębokość 30 cm, warstwa odcinająca gr. 25 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm po zagęszczeniu gr. 15 cm, skropienie nawierzchni asfaltem, górna warstwa jezdni z kruszywa łamanego, nawierzchnia warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnych - grysowych, wytwarzanych i układanych na zimno o gr. po zagęszczeniu 4 cm, cienka warstwa bitumiczna typu Slurry seal lub ( lub na gorąco bez warstwy Slurry seal) - 246,72 m2, Wykonanie mijanek - 86,32 m2, Wykonanie skarp rowów i zieleni drogowej z ziemi roślinnej zgromadzonej na hałdzie z obsianiem trawą - 1 563,05 m2, Odwodnienie - remonty przepustów - 48,0 m, Oczyszczenie rowów - 850,0 m, Roboty wykończeniowe - wykonanie ogrodzenia z drutu kolczastego na słupkach drewnianych - 550,00 m, regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych, regulacja pionowa włazów kanałowych, ułożenie przepustów dwudzielnych pod zjazdami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.31.40 - Roboty drogowe 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1125465,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1384322,75

  • Oferta z najniższą ceną: 1384322,75 / Oferta z najwyższą ceną: 1715850,28

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.