Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-07-01

Kraków: Remont na obiekcie Dom Studencki FAFIK przy ul. Racławickiej 9 w Krakowie. Remont kabin prysznicowych oraz remont apartamentów gościnnych

Numer ogłoszenia: 253858 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205772 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 293-53-85, faks (012) 293-58-98.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont na obiekcie Dom Studencki FAFIK przy ul. Racławickiej 9 w Krakowie. Remont kabin prysznicowych oraz remont apartamentów gościnnych.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont w Domu Studenckim FAFIK przy ul. Racławickiej 9 w Krakowie, polegajacy na remoncie kabin prysznicowych i remoncie apartamentów gościnnnych zgodznie z zgodnie z załącznikiem nr 1 (specyfikacja techniczna) i nr 2 (przedmiar robót).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45.42.11.34 - 45.42.11.34
45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
45.44.21.00 - Roboty malarskie
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88889,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 65234,15


  • Oferta z najniższą ceną: 65234,15 / Oferta z najwyższą ceną: 102570,68


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie » więcej : Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU