eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont ogrodzenia placówki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 - KS Drukarz Al. Zieleniecka 2 w Warszawie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-11-20

Warszawa: Remont ogrodzenia placówki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 - KS Drukarz Al. Zieleniecka 2 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 241727 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204083 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 33 80 717, faks 22 33 80 767.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogrodzenia placówki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 - KS Drukarz Al. Zieleniecka 2 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia placówki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 - KS Drukarz Al. Zieleniecka 2 w Warszawie. Realizację zadania przewidziano w 2-ch etapach: 1 etap obejmuje odcinki 1-2, 2-3, 3-4; 2 etap odcinki 4-5,5-6, 6-7, 7-8, 8-1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Roboty rozbiórkowe i ziemne. 2.1. Elementy stalowe Należy rozebrać i przekazać użytkownikowi kierownikowi KS Drukarz całe ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramami i furtkami. Żadnych elementów nie przewiduje się do ponownego wbudowania. Ilość: ogrodzenie typowe - 636,7 m.b. ogrodzenie z siatki plecionej - 67,5 m.b. ilość bram szerokości 320 cm - 3 szt. ilość bram szerokości 620 cm - 1 szt. ilość bram szerokości 550 cm (przesuwna) - 1 szt. ilość furtek szerokości 100 cm - 3 szt. Rozbiórka podmurówki Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy całą podmurówkę na całej jej głębokości. Żadnych elementów nie przewiduje się do pozostawienia. Ilość: podmurówka szerokości 18 cm - 605,5 m.b. podmurówka szerokości 30 cm - 95,5 m.b. 2.3. Masy ziemne Nadmiar humusu po stronie wewnętrznej do 30 cm należy wywieźć z terenu budowy. Ilość: ok. 60,0 m3 Wznoszenie ogrodzeń Nowe ogrodzenie, łącznie z furtkami i bramami w miejscu istniejącego. Przewidziano dwa typy ogrodzenia: bez podmurówki i z podmurówką (murem oporowym). Całkowita wysokość obu typów ogrodzenia, ram i furtek to 200 cm wszystkie elementy ocynkowane i malowane. Różnice wysokości terenu należy pokonywać uskokowo wykonując odpowiednio wyższe słupki. Łączna długość ogrodzenia - 725,3 m w tym: Słupy wys. 230 cm - 235 szt. i 175 cm - 56 szt. Panele o wys. 230cm - 235 szt. i 175 cm - 58 szt. Bramy 4 szt. (w tym 1 szt. rozsuwana) Furtki 3 szt. Mur oporowy W dwóch miejscach przewidziano wykonanie żelbetowych murów oporowych. Nie przewiduje się tynkowania muru. W związku z tym musi być wylewany w szalunkach systemowych, olejowanych. Górne płaszczyzny zatarte na gładko. Beton z dodatkami uodparniającymi na warunki atmosferyczne. Mur wysokości całkowitej 140 cm z czego 90 cm poniżej poziomu terenu. Ilość: mur przy odcinku 1-2 - 134,94 m.b. mur przy odcinku 5-6 - 9,97 m.b. 2.Zakres robót określa dokumentacja projektowa (rysunki + przedmiar) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 7 i 8 doSIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia 45.34.20.00 - Wznoszenie ogrodzeń 45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu zbrojonego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 851412,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 407148,06

  • Oferta z najniższą ceną: 407148,06 / Oferta z najwyższą ceną: 592860,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.