Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-11-12

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych

Numer ogłoszenia: 238563 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216995 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. /e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce/. Zakres prac obejmuje dokończenie niezrealizowanej części zamówienia zleconego do wykonania poprzedniemu wykonawcy .
Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego przetargu są następujące elementy:
- budowa rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej,
- budowa kabli światłowodowych,
- budowa instalacji logicznych,
- budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych,
- budowa instalacji klimatyzacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego na roboty już wykonane.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.16.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.33.12.21 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45.31.43.20 - Instalowanie okablowania komputerowego
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Eltel Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7246630,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 6921893,81


  • Oferta z najniższą ceną: 6921893,81 / Oferta z najwyższą ceną: 10516500,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KIELC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Kielcach » więcej : Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU