eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-11-12

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych
Numer ogłoszenia: 238563 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216995 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. /e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce/. Zakres prac obejmuje dokończenie niezrealizowanej części zamówienia zleconego do wykonania poprzedniemu wykonawcy . Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego przetargu są następujące elementy: - budowa rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej, - budowa kabli światłowodowych, - budowa instalacji logicznych, - budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych, - budowa instalacji klimatyzacji, - wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem, - wykonanie dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego na roboty już wykonane.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.16.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania 45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45.33.12.21 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 45.31.43.20 - Instalowanie okablowania komputerowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Eltel Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7246630,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6921893,81

  • Oferta z najniższą ceną: 6921893,81 / Oferta z najwyższą ceną: 10516500,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.