eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morawica › DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY MORAWICA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013ORAZ DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ MORAWICA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-04

Morawica: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY MORAWICA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013ORAZ DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ MORAWICA
Numer ogłoszenia: 235414 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Morawicy , ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3114691.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY MORAWICA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013ORAZ DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ MORAWICA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - TRASA Nr 1 - Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej do Zespołu Szkół w Bilczy (ZS Bilcza) i do Zespołu Szkół w Brzezinach (ZS Brzeziny), co najmniej 2 autobusami z liczbą miejsc od 40 do 55. AUTOBUS Nr 1 PRZYWOZY: Bilcza (remiza) - Piaseczna Górka - ZS Bilcza (7 km) - kurs nr 1, ZS Bilcza -Bilcza (remiza)- Bilcza ul. Ściegiennego - Bilcza ul. Zastawie -Kuby Młyny - ZS Bilcza (10 km) - kurs nr 2 ODWOZY: ZS Bilcza - Piaseczna Górka - Bilcza ul. Zastawie- Kuby Młyny - Bilcza (12 km) - kurs nr 3, ZS Bilcza - Piaseczna Górka - Bilcza ul. Zastawie- Kuby Młyny - Bilcza (12 km) - kurs nr 4. Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. AUTOBUS Nr 2 - PRZYWOZY: Brzeziny ul. Wrzosowa - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Nidziańska - Nida - Brzeziny ul. Nidziańska - Brzeziny ul. Chęcińska - ZS Brzeziny (17 km) - kurs nr 5, ODWOZY: ZS Brzeziny - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Nidziańska - Nida - Brzeziny ul. Nidziańska - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Wrzosowa (17 km) - kurs nr 6. Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzezinach oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bilczy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. CZĘŚĆ II - TRASA Nr II - Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (ZPO Morawica) w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55. PRZYWOZY: Morawica - Brudzów - Zaborze - Lisów - Załawie - ZPO Morawica (26 km)- kurs nr 1. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - ZPO Morawica (6 km)- kurs nr 2, Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - ZPO Morawica (6 km) - kurs nr 3. Planowana liczba kursów: 2 razy dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZPO Morawica - Brudzów - Załawie - Lisów - Zaborze - Brudzów/Lipie -ZPO Morawica (32 km)- kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 2 razy dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Morawicy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. CZĘŚĆ III - TRASA Nr III - Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (ZPO Morawica) w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 20 do 30. PRZYWOZY: Morawica - Brudzów/Lipie - ZPO Morawica (17 km)- kurs nr 1, ZPO Morawica - Zbrza od nr 93 do nr 97- ZPO Morawica (7 km) - kurs nr 2, ZPO Morawica - Radomice - Brudzów - Załawie - Lisów - Zaborze - ZPO Morawica (30 km)- kurs nr 3. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - Morawica (6 km)- kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 1 raz w tygodniu x 37 tygodni nauki szkolnej. ZPO Morawica - Zbrza od nr 93 do nr 97 - Morawica (7 km) - kurs nr 5. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od rozkładu planu lekcji w Szkole Podstawowej w Morawicy oraz w Gimnazjum w Morawicy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki CZĘŚĆ IV - TRASA Nr IV - Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obicach (ZS Obice) i Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli (SP Dębska Wola) w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55 PRZYWOZY: Chmielowice-Chmielowice ul. Okrężna - Kawczyn - Drochów Górny - Drochów Dolny - Obice ul. Kościelna - ZS Obice (19 km) - kurs nr 1 ZS Obice - Drochów Górny - Drochów Dolny - Obice ul. Zastawie - Dębska Wola (Stacja PKP) - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - SP Dębska Wola (15 km)- kurs nr 2 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: SP Dębska Wola - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - Chałupki (Muzeum) - Obice ul. Zastawie - Drochów Dolny - Drochów Górny - ZS Obice (18 km) - kurs nr 3 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZS Obice - Obice ul. Zastawie - Kawczyn - Chmielowice - Dębska Wola - SP Dębska Wola (20 km)-kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. SP Dębska Wola - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - Chałupki (Muzeum) - Obice ul. Zastawie - Drochów Dolny - Drochów Górny - ZS Obice (18 km)- kurs nr 5 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZS Obice - Obice (Zastawie) - Kawczyn - Chmielowice - Dębska Wola - SP Dębska Wola - Zbrza (23 km) - kurs nr 6. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów dziennie będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej w Obicach i Gimnazjum w Obicach oraz Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki CZĘŚĆ V - TRASA Nr V - Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obicach (ZS Obice) i Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli (SP Dębska Wola)w dni nauki szkolnej co najmniej 2 autobusami z liczbą miejsc od 25 do 30 AUTOBUS Nr 1 - PRZYWOZY : Chałupki ul. Kolonia - Obice ul. Zastawie - ZS Obice (10 km) - kurs nr 1, ZS Obice - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Kawczyn - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - SP Dębska Wola (12 km)- kurs nr 2. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: ZS Obice -Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice ul. Zastawie - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (13 km)- kurs nr 3. Planowana liczba kursów: 2 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej, Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna (21 km) - kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 2 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej. Chmielowice - ZS Obice - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Zastawie - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (20 km) - kurs nr 5. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej, Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Obice ul. Kwiatowa (32km) - kurs nr 8. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Obice ul. Kwiatowa - ZS Obice - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Zastawie - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (16 km)- kurs nr 7. Planowana liczba kursów: 1 raz tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej, Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Obice ul. Kwiatowa (32 km) - kurs nr 8. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Obice ul. Kwiatowa - ZS Obice - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (9 km) - kurs nr 9, Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice (47km) - kurs nr 10. Planowana liczba kursów: 3 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna (23 km) - kurs nr 11. Planowana liczba kursów: 2 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej AUTOBUS Nr 2 - PRZYWOZY Zbrza - Dębska Wola - Obice ul. Kwiatowa - ZS Obice (19 km) - kurs nr 12, ZS Obice - Obice ul. Kwiatowa - Chałupki ul. Świerkowa - Chałupki ul. Kolonia - Dębska Wola - SP Dębska Wola (18 km) - kurs nr 13 SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola (7km)- kurs nr 14. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej w Obicach, Gimnazjum w Obicach oraz Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. CZĘŚĆ VI - Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami z liczbą miejsc od 20 do 30. Jednostkowe zlecenia będą określać rodzaj pojazdu, dzień wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonywania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 3.174 km CZĘŚĆ VII - Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami z liczbą miejsc od 40 do 55. Jednostkowe zlecenia będą określać rodzaj pojazdu, dzień wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonywania usługi.Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 9.050 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Morawica oraz dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica. Wartość zamówienia uzupełniającego ustala się do kwoty 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające planuje się na wypadek: 1. jeżeli, po upływie okresu na jaki zostaną zawarte umowy w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający nie przeprowadzi terminowo procedury wyboru nowego Wykonawcy usług dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014, 2. jeżeli, po upływie okresu na jaki zostaną zawarte umowy w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający nie przeprowadzi terminowo procedury wyboru nowego Wykonawcy usług dodatkowych przewozów

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:CZĘŚĆ I -Trasa nr I -1.050,00 zł; CZĘŚĆ II -Trasa nr II -1.150,00 zł; CZĘŚĆ III - Trasa nr III -950,00 zł; CZĘŚĆ IV - Trasa nr IV -1.100,00 zł; CZĘŚĆ V -Trasa nr V -1.800,00 zł; CZĘŚĆ VI-Trasa nr VI -200,00 zł; CZĘŚĆ VII- Trasa nr VII- 550,00 zł. RAZEM: 6.800,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący wykonywania usług przewozowych,gdy posiada on uprawnienia do wykonywania usług przewozowych: licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na wykonywanie w tym przewozów regularnych specjalnych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, o ile Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 3 zamówienia o podobnym charakterze i o podobnych rozmiarach jak przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za wykonawcę spełniającego ten warunek, Zamawiający uzna tego, który dysponuje autobusami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu drogowego, w liczbie: Część I - co najmniej 2 autobusy z liczbą miejsc od 40 do 55 miejsc, Część II - co najmniej 1 autobus z liczbą miejsc od 40 do 55 miejsc,Część III - co najmniej 1 autobus z liczbą od 20 do 30 miejsc, Część IV - co najmniej 1 autobus z liczbą miejsc od 40 do 55 miejsc, Część V - co najmniej 2 autobusy z liczbą od 25 do 30 miejsc, Część VI - co najmniej 1 autobus z liczbą od 20 do 30 miejsc, Część VII - co najmniej 1 autobus z liczbą od 40 do 55 miejsc.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek gdy dysponuje osobami zdolnymi do wykonania usług przewozu, tj. osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami właściwej kategorii oraz złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważa się takiego, który posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł na rok szkolny 2012/2013

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla części 1, 2, 3, 4, 5: dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku gdy: 1 nastąpi uzasadniona potrzebami organizatora przewozu zmiana przebiegu trasy kursu , 2 zmiana terminu zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych na podstawie właściwych przepisów, 3. nastąpi zmiana środka transportu na inny niż wskazany w umowie, z tym zastrzeżeniem, że nowy środek transportu będzie zapewniał wyższy standard usług. Zmiana umowy w zakresie środków transportu może nastąpić na wniosek Przewoźnika, w którym uzasadni przyczynę braku możliwości realizacji zamówienia oraz przedstawi propozycję nowego środka transportu. Do wniosku załącza kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dowodu rejestracyjnego proponowanego środka transportu. Dla części 6 i 7, Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy dotyczącej środka transportu, w sytuacji gdy przewoźnik zapewni środek transportu o podwyższonym standardzie. Zmiany dokonuje się na wniosek Przewoźnika, w którym uzasadni przyczynę braku możliwości realizacji zamówienia oraz przedstawi propozycję nowego środka transportu. Do wniosku załącza kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dowodu rejestracyjnego proponowanego środka transportu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pok. nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bilczy (ZS Bilcza) i do Zespołu Szkół w Brzezinach (ZS Brzeziny) w roku szkolnym 2012/2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - TRASA Nr 1 Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej co najmniej 2 autobusami z liczbą od 40 do 50 miejsc AUTOBUS Nr 1 - PRZYWOZY: Bilcza (remiza) - Piaseczna Górka - ZS Bilcza (7 km) - kurs nr 1, ZS Bilcza -Bilcza (remiza)- Bilcza ul. Ściegiennego - Bilcza ul. Zastawie -Kuby Młyny - ZS Bilcza (10 km) - kurs nr 2, ODWOZY: ZS Bilcza - Piaseczna Górka - Bilcza ul. Zastawie- Kuby Młyny - Bilcza (12 km) - kurs nr 3, ZS Bilcza - Piaseczna Górka - Bilcza ul. Zastawie- Kuby Młyny - Bilcza (12 km) - kurs nr 4. Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. AUTOBUS Nr 2 - PRZYWOZY: Brzeziny ul. Wrzosowa - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Nidziańska - Nida - Brzeziny ul. Nidziańska - Brzeziny ul. Chęcińska - ZS Brzeziny (17 km) - kurs nr 5, ODWOZY: ZS Brzeziny - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Nidziańska - Nida - Brzeziny ul. Nidziańska - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Wrzosowa (17 km) - kurs nr 6, Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzezinach oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bilczy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (ZPO Morawica) w roku szkolnym 2012/2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II - TRASA Nr II Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55. PRZYWOZY: Morawica - Brudzów - Zaborze - Lisów - Załawie - ZPO Morawica (26 km)- kurs nr 1, Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - ZPO Morawica (6 km)- kurs nr 2, Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - ZPO Morawica (6 km) - kurs nr 3. Planowana liczba kursów: 2 razy dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZPO Morawica - Brudzów - Załawie - Lisów - Zaborze - Brudzów/Lipie -ZPO Morawica (32 km) - kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 2 razy dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Morawicy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (ZPO Morawica) w roku szkolnym 2012/2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ III - TRASA Nr 3 - Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 20 do 30 . PRZYWOZY: Morawica - Brudzów/Lipie - ZPO Morawica (17 km)- kurs nr 1, ZPO Morawica - Zbrza od nr 93 do nr 97- ZPO Morawica (7 km) - kurs nr 2, ZPO Morawica - Radomice - Brudzów - Załawie - Lisów - Zaborze - ZPO Morawica (30 km) - kurs nr 3. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - Morawica (6 km) - kurs nr 4 . Planowana liczba kursów: 1 raz w tygodniu x 37 tygodni nauki szkolnej. ZPO Morawica - Zbrza od nr 93 do nr 97 - Morawica (7 km) - kurs nr 5 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od rozkładu planu lekcji w Szkole Podstawowej w Morawicy oraz w Gimnazjum w Morawicy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obicach (ZS Obice) i Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli (SP Dębska Wola) w roku szkolnym 2012/2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ IV - TRASA Nr IV Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55 PRZYWOZY: Chmielowice-Chmielowice ul. Okrężna - Kawczyn - Drochów Górny - Drochów Dolny - Obice ul. Kościelna - ZS Obice (19 km)- kurs nr 1 ZS Obice - Drochów Górny - Drochów Dolny - Obice ul. Zastawie - Dębska Wola (Stacja PKP) - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - SP Dębska Wola (15 km) - kurs nr 2 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: SP Dębska Wola - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - Chałupki (Muzeum) - Obice ul. Zastawie - Drochów Dolny - Drochów Górny - ZS Obice (18 km) - kurs nr 3 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZS Obice - Obice ul. Zastawie - Kawczyn - Chmielowice - Dębska Wola - SP Dębska Wola (20 km) -kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. SP Dębska Wola - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - Chałupki (Muzeum) - Obice ul. Zastawie - Drochów Dolny - Drochów Górny - ZS Obice (18 km)- kurs nr 5 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ZS Obice - Obice (Zastawie) - Kawczyn - Chmielowice - Dębska Wola - SP Dębska Wola - Zbrza (23 km)- kurs nr 6. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów dziennie będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej w Obicach i Gimnazjum w Obicach oraz Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obicach (ZS Obice) i Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli (SP Dębska Wola) w roku szkolnym 2012/2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ V - TRASA Nr V Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej co najmniej 2 autobusami z liczbą miejsc od 25 do 30 AUTOBUS Nr 1 - PRZYWOZY: Chałupki ul. Kolonia - Obice ul. Zastawie - ZS Obice (10 km) - kurs nr 1, ZS Obice - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Kawczyn - Dębska Wola (Wiadukt PKP) - SP Dębska Wola (12 km)- kurs nr 2. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY: ZS Obice -Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice ul. Zastawie - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (13 km)- kurs nr 3. Planowana liczba kursów: 2 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej, Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna (21 km) - kurs nr 4. Planowana liczba kursów: 2 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej. Chmielowice - ZS Obice - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Zastawie - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (20 km) - kurs nr 5 Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej, Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Obice ul. Kwiatowa (32km) - kurs nr 6. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej, Obice ul. Kwiatowa - ZS Obice - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Zastawie - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (16 km)- kurs nr 7. Planowana liczba kursów: 1 raz tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej, Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Obice ul. Kwiatowa (32 km) - kurs nr 8. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej, Obice ul. Kwiatowa - ZS Obice - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia (9 km) - kurs nr 9, Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice (47km) - kurs nr 10. Planowana liczba kursów: 3 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna (23 km) - kurs nr 11. Planowana liczba kursów: 2 razy tygodniowo x 37 tygodni nauki szkolnej AUTOBUS Nr 2 - PRZYWOZY: Zbrza - Dębska Wola - Obice ul. Kwiatowa - ZS Obice (19 km)- kurs nr 12, ZS Obice - Obice ul. Kwiatowa - Chałupki ul. Świerkowa - Chałupki ul. Kolonia - Dębska Wola - SP Dębska Wola (18 km) - kurs nr 13 SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola (7km)- kurs nr 14. Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów będzie uzależniona od planu lekcji w Szkole Podstawowej w Obicach, Gimnazjum w Obicach oraz Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawicę autobusem z liczbą od 20 do 30 miejsc..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami z liczbą miejsc od 20 do 30. Jednostkowe zlecenia będą określać rodzaj pojazdu, dzień wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonywania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 3.174 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami z liczbą miejsc od 40 do 55. Jednostkowe zlecenia będą określać rodzaj pojazdu, dzień wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonywania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 9.050 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.