Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-01-26

Zalesie: Dowożenie i odwozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zalesie w roku 2012

Numer ogłoszenia: 22909 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299931 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, woj. lubelskie, tel. 83 375 75 86, faks 83 375 75 86.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zalesie w roku 2012.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie swiadczenia usług przewozowych i opiekunczych w
zakresie dowozu i odwozu uczniów na terenie Gminy Zalesie, który obejmuje dowóz uczniów do szkół od
poniedziałku do piatku z miejsca zamieszkania - do szkoły - i ze szkoły do miejsca zamieszkania w
okresie od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku z wyjatkiem dni wolnych od zajec szkolnych. Trasa
nr 1: Zalesie - Kol. Horbów - Kłoda Duza - Kłoda Mała - Zalesie - 32 km (32 km x 2=64 km) - liczba
uczniów 82, jeden kurs 39 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8 00 i drugi kurs 43 uczniów dowóz do
szkoły podstawowej na godz. 9.00; Trasa Nr 2: Zalesie - Kol. Kijowiec -Gospodarstwo Kijowiec - dowóz
jednym kursem 10 uczniów Gospodarstwa Kijowiec i 15 uczniów ze wsi Kijowiec do Gimnazjum w
Zalesiu oraz 25 uczniów z Gospodarstwa Kijowiec do Szkoły Podstawowej w Kijowcu - Zalesie - 36 km -
liczba uczniów 25 szkoła podstawowa i 25 gimnazjalistów dowóz na godz. 8.00; Trasa Nr 3: Zalesie -
Wólka Dobrynska (przystanek przy szkole) - Zalesie - km 16 x2 = 32 km - ilosc 6 uczniów gimnazjum
dowóz na godz. 8.00; Trasa Nr 4: Zalesie - Mokrany Nowe - Mokrany Stare - Malowa Góra - Berezówka
-Nowosiółki - Dereczanka - Kol. Kijowiec - Zalesie - 36 x2 = 72 km - ilosc 27 uczniów gimnazjum dowóz
na godz. 8.00; Trasa Nr 5: Zalesie - Kłoda Mała - Lachówka Duza - Zalesie -16 km - ilosc 35 uczniów
szkoły podstawowej dowóz na godz. 9.00.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Trasa nr 1: Zalesie - Kol. Horbów - Kłoda Duza - Kłoda Mała - Zalesie - 32 km
(32 km x 2=64 km) - liczba uczniów 82, jeden kurs 39 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8 00 i drugi kurs
43 uczniów dowóz do szkoły podstawowej na godz. 9.00


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Usługi Transportowe
  Zaciura Krzysztof, ul. Podleśna 3, 21-512 Zalesie, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 255,84


 • Oferta z najniższą ceną: 255,84 / Oferta z najwyższą ceną: 350,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Trasa Nr 2: Zalesie - Kol. Kijowiec -
Gospodarstwo Kijowiec - dowóz jednym kursem 10 uczniów Gospodarstwa Kijowiec i 15 uczniów ze wsi
Kijowiec do Gimnazjum w Zalesiu oraz 25 uczniów z Gospodarstwa Kijowiec do Szkoły Podstawowej w
Kijowcu - Zalesie - 36 km - liczba uczniów 25 szkoła podstawowa i 25 gimnazjalistów dowóz na godz. 8.00


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Usługi Transportowe
  Zaciura Krzysztof, ul. Podleśna 3, 21-512 Zalesie, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 143,91


 • Oferta z najniższą ceną: 143,91 / Oferta z najwyższą ceną: 151,24


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Trasa Nr 3: Zalesie - Wólka Dobrynska (przystanek przy szkole) - Zalesie - km 16 - ilosc 6 uczniów
gimnazjum dowóz na godz. 8.00


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 112,00


 • Oferta z najniższą ceną: 112,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127,53


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Trasa Nr 4: Zalesie - Mokrany Nowe - Mokrany Stare - Malowa Góra -
Berezówka -Nowosiółki - Dereczanka - Kol. Kijowiec - Zalesie - 36 km - ilosc 27 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8.00


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 252,00


 • Oferta z najniższą ceną: 252,00 / Oferta z najwyższą ceną: 286,93


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Trasa Nr 5: Zalesie - Kłoda Mała - Lachówka Duza - Zalesie -16 km - ilosc 35 uczniów
szkoły podstawowej dowóz na godz. 9.00


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 62,24


 • Oferta z najniższą ceną: 62,24 / Oferta z najwyższą ceną: 67,22


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI ZALESIE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi ZALESIE »
więcej : (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU