eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zalesie › Dowożenie i odwozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zalesie w roku 2012

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-01-26

Zalesie: Dowożenie i odwozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zalesie w roku 2012
Numer ogłoszenia: 22909 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299931 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, woj. lubelskie, tel. 83 375 75 86, faks 83 375 75 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Zalesie w roku 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie swiadczenia usług przewozowych i opiekunczych w zakresie dowozu i odwozu uczniów na terenie Gminy Zalesie, który obejmuje dowóz uczniów do szkół od poniedziałku do piatku z miejsca zamieszkania - do szkoły - i ze szkoły do miejsca zamieszkania w okresie od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku z wyjatkiem dni wolnych od zajec szkolnych. Trasa nr 1: Zalesie - Kol. Horbów - Kłoda Duza - Kłoda Mała - Zalesie - 32 km (32 km x 2=64 km) - liczba uczniów 82, jeden kurs 39 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8 00 i drugi kurs 43 uczniów dowóz do szkoły podstawowej na godz. 9.00; Trasa Nr 2: Zalesie - Kol. Kijowiec -Gospodarstwo Kijowiec - dowóz jednym kursem 10 uczniów Gospodarstwa Kijowiec i 15 uczniów ze wsi Kijowiec do Gimnazjum w Zalesiu oraz 25 uczniów z Gospodarstwa Kijowiec do Szkoły Podstawowej w Kijowcu - Zalesie - 36 km - liczba uczniów 25 szkoła podstawowa i 25 gimnazjalistów dowóz na godz. 8.00; Trasa Nr 3: Zalesie - Wólka Dobrynska (przystanek przy szkole) - Zalesie - km 16 x2 = 32 km - ilosc 6 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8.00; Trasa Nr 4: Zalesie - Mokrany Nowe - Mokrany Stare - Malowa Góra - Berezówka -Nowosiółki - Dereczanka - Kol. Kijowiec - Zalesie - 36 x2 = 72 km - ilosc 27 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8.00; Trasa Nr 5: Zalesie - Kłoda Mała - Lachówka Duza - Zalesie -16 km - ilosc 35 uczniów szkoły podstawowej dowóz na godz. 9.00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Trasa nr 1: Zalesie - Kol. Horbów - Kłoda Duza - Kłoda Mała - Zalesie - 32 km (32 km x 2=64 km) - liczba uczniów 82, jeden kurs 39 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8 00 i drugi kurs 43 uczniów dowóz do szkoły podstawowej na godz. 9.00

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Zaciura Krzysztof, ul. Podleśna 3, 21-512 Zalesie, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 255,84

 • Oferta z najniższą ceną: 255,84 / Oferta z najwyższą ceną: 350,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Trasa Nr 2: Zalesie - Kol. Kijowiec - Gospodarstwo Kijowiec - dowóz jednym kursem 10 uczniów Gospodarstwa Kijowiec i 15 uczniów ze wsi Kijowiec do Gimnazjum w Zalesiu oraz 25 uczniów z Gospodarstwa Kijowiec do Szkoły Podstawowej w Kijowcu - Zalesie - 36 km - liczba uczniów 25 szkoła podstawowa i 25 gimnazjalistów dowóz na godz. 8.00

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Zaciura Krzysztof, ul. Podleśna 3, 21-512 Zalesie, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 143,91

 • Oferta z najniższą ceną: 143,91 / Oferta z najwyższą ceną: 151,24

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Trasa Nr 3: Zalesie - Wólka Dobrynska (przystanek przy szkole) - Zalesie - km 16 - ilosc 6 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8.00

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 112,00

 • Oferta z najniższą ceną: 112,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127,53

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Trasa Nr 4: Zalesie - Mokrany Nowe - Mokrany Stare - Malowa Góra - Berezówka -Nowosiółki - Dereczanka - Kol. Kijowiec - Zalesie - 36 km - ilosc 27 uczniów gimnazjum dowóz na godz. 8.00

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 252,00

 • Oferta z najniższą ceną: 252,00 / Oferta z najwyższą ceną: 286,93

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Trasa Nr 5: Zalesie - Kłoda Mała - Lachówka Duza - Zalesie -16 km - ilosc 35 uczniów szkoły podstawowej dowóz na godz. 9.00

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 62,24

 • Oferta z najniższą ceną: 62,24 / Oferta z najwyższą ceną: 67,22

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.