eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-24

Knurów: Dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 204369 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 331 93 34, faks 32 331 93 04 , strona internetowa www.szpitalknurow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. Dostawa energii cieplnej obejmować będzie przesyłanie i dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 92). Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektów przy ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów - Szpital w Knurowie (Budynek Główny, Budynek Diagnostyczny, Budynek Willa, Budynek geriatrii, Budynek kuchni, Budynek Dyrekcji, Budynek Krwiodawstwa, Budynek energetyczny gazów medycznych i Magazynowy, Budynek wymienników, Budynek hydroforni, Budynek portierni). Tytuł prawny Zamawiającego do korzystania z ww. obiektu: Umowa dzierżawy nieruchomości Nr 3-2009 zawarta w dniu 12.10.2009r. Moc zamówiona na czas trwania umowy - roczna- 18,72 MW. Szacunkowe zużycie bezpośrednie - 12 000 GJ. Podane szacunkowe zużycie bezpośrednie zostało przyjęte jako wielkość maksymalna i może ulec zmniejszeniu. Dostawa do stacji SWC - zasilającej obiekty na potrzeby CO, CWU i wentylacji. Granice dostawy stanowią zasuwy odcinające na instalacji w Budynku SWC..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 09.32.10.00 - Gorąca woda .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Jedynym dostawcą na terenie obiektów wymienionych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia posiadającym sieć dostarczającą ciepło do niniejszych obiektów jest Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37, Budynek 4, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.