Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-08-26

Gizałki: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki

Numer ogłoszenia: 169369 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136207 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych, w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Tomice - Młynik Długość przebudowywanego odcinka - 300 m Szerokość jezdni - 3,60 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - rozbiórka istniejącego przepustu O 600 wraz z jego przełożeniem, - wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 15 cm z gruzu betonowego, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gizałki ul. Polna Długość przebudowywanego odcinka - 800 m Szerokość jezdni - 4,10 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 400 m. Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewiń Długość przebudowywanego odcinka - 230 m Szerokość jezdni - 3,10 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa łamanego granitowego, - powierzchnia jezdni warstwa górna gr. 5 cm z betonu asfaltowego, - powierzchnia poboczy warstwa średniej gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego. Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ostrowska Długość przebudowywanego odcinka - 1528 m Szerokość jezdni - 4,00 m Roboty budowlane obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - powierzchnia podbudowy warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 828 m, - powierzchnia podbudowy górna gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego na długości 1528 m, - powierzchnia warstwy wyrównawczej gr. 2 cm z mieszanki mineralno bitumicznej, - powierzchnia jezdni warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - powierzchnia poboczy warstwa średniej gr. 5 cm z kruszywa łamanego granitowego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zadania częściowe współfinansowane są ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Tomice - Młynik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66031,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 45128,79


 • Oferta z najniższą ceną: 45128,79 / Oferta z najwyższą ceną: 79104,74


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gizałki ul. Polna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119853,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 107195,78


 • Oferta z najniższą ceną: 107195,78 / Oferta z najwyższą ceną: 144829,95


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewiń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46452,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 66018,15


 • Oferta z najniższą ceną: 66018,15 / Oferta z najwyższą ceną: 66018,15


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ostrowska


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 460386,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 459974,79


 • Oferta z najniższą ceną: 459974,79 / Oferta z najwyższą ceną: 459974,79


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI GIZAŁKI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi GIZAŁKI »
więcej : Roboty w zakresie nawierzchni dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU