Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-05-26

Żory: Zakup wraz z dostawą maszyn i sprzętu do pielęgnacji nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej.

Numer ogłoszenia: 129936 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66600 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 032 4341751, faks 032 4341547.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą maszyn i sprzętu do pielęgnacji nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej..


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych maszyn i sprzętu do pielęgnacji nawierzchni trawiastej naturalnej oraz sztucznej: 1. kosiarki 2. piaskarki 3. szczotki 4. zamiatarki 5. maszyny wielofunkcyjnej do nacinania korzeni, areacji i dosiewu perforacyjnego trawy, 6. liniomatu. W związku z tym, że Zamawiający posiada ciągnik Kubota (model B 2530) o następujących parametrach:silnik: diesel, moc silnika: 25 KM, moc z WOM 20 KM, napęd na 4 koła (4WD), udźwig podnośnika tylnego: 970kg, oferowany przez Wykonawców sprzęt musi być kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego ciągnika. Opis wymaganych maszyn i sprzętu: Kosiarka: Kosiarka rotacyjna kompatybilna z traktorem o mocy 25 KM wraz z koszem. Szerokość koszenia: od 150 cm do 180 cm, 3 noże, wysyp trawy z kosza hydrauliczny, z ssawą zbierającą trawę do kosza, pojemność kosza od 500 do 750 litrów, zaczep trzypunktowy, kategorii 1,wysokość wysypu z kosza od 140 cm, komplet zapasowych noży z mocowaniami (adaptorami). Piaskarka: Piaskarka samozaładowcza przeznaczona do piaskowania boisk o nawierzchni naturalnej. Napęd, montaż, hydraulika oraz ładowność kompatybilne z rodzajem oraz mocą posiadanego przez Zamawiającego ciągnika. Szerokość robocza: minimum 1 metr, pojemność zbiornika: do 0,7 m3. Załadunek automatyczny, hydrauliczny. Rozładunek: samoistny pod wpływem ciężaru, regulacja wysiewu: mechaniczna. Szczotka: Maszyna z zestawem kilku rzędów szczotek służących do szczotkowania i rozluźniania materiału wypełniającego nawierzchnię, do stosowania na nawierzchniach trawiastych naturalnych i sztucznych. Wersja ciągniona, wyposażona w koła jezdne z dyszlem do zawieszenia i wysięgnikiem hydraulicznym, kompatybilne w ciągnikiem. Szerokość pracy elementu podstawowego do 180 cm. Wyposażona w szczotki do nawierzchni naturalnej i sztucznej. Dodatkowo szczotka musi posiadać zgrzebło do spulchniania granulatu. Zamiatarka: Maszyna służąca do czyszczenia i konserwacji sztucznej trawy kompatybilna z ciągnikiem. Szerokość robocza zamiatarki do 150 cm, ze zbiornikiem na zanieczyszczenia, 3 punktowy zaczep tylny kategorii 1, napędzana wałkiem odbioru mocy i regulowaną wysokością pracy. Maszyna wielofunkcyjna do nacinania korzeni, areacji i dosiewu perforacyjnego trawy: Urządzenie spulchniające, nacinające, wykonujące areację oraz dosiew perforacyjny na nawierzchniach trawiastych naturalnych. Rama podstawowa z osłoną ochronną do rozbudowy w wielofunkcyjne urządzenie. Urządzenie ciągnione za traktorem na układzie jezdnym z dyszlem i kołami pompowanymi kompatybilne z ciągnikiem o mocy 25 KM. Szerokość robocza od 135 cm do 160 cm. Wał talerzowy stały wraz z nożami nacinającymi (gwiazdkowymi), wymienne bolce do areacji puste w środku. Element dosiewający (dosiew perforacyjny) z elementami montażowymi, ze zbiornikiem na nasiona, element zgarniający nasiona (szczotki prostopadłe do kierunku jazdy), zabezpieczenie przed samoistnym wysypem nasion, regulacja wysiewu precyzyjna, napęd siewnika od kół. Tylny wał ugniatający, stalowy. Wał spulchniający, igłowy do tworzenia otworów pod siew i do spulchniania gleby. Liniomat: Sprzęt na kółkach do wyznaczania (malowania linii) na boisku trawiastym naturalnym i sztucznym. Posiadający zbiornik na farbę minimum 15 litrowy, zbiornik do płukania urządzenia, z systemem umożliwiającym regulację grubości linii. Sprzęt zaopatrzony w zestaw dysz i końcówkę z regulacją grubości linii, wyposażony w akumulator i ładowarkę. Dodatkowo 40 kg koncentratu farby do malowania linii...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

16.00.00.00 - Maszyny rolnicze
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 178953,93


  • Oferta z najniższą ceną: 128289,00 / Oferta z najwyższą ceną: 178953,93


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŻOR PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Żorach » więcej : Maszyny rolnicze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU