Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-01-09

Wrocław: Opracowanie projektu wskazującego 3 wydarzenia kulturalne mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru oraz aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, które zostaną zrealizowane na terenie Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Numer ogłoszenia: 12914 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSUZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504402 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 343 29 62, faks 71 343 29 62.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSUII.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie projektu wskazującego 3 wydarzenia kulturalne mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru oraz aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, które zostaną zrealizowane na terenie Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016..


II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opracowania, wskazującego 3 projekty kulturalne do zrealizowania na terenie Wrocławia, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru i aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w roku 2013. Podstawowym założeniem opracowania jest przedstawienie 3 projektów kulturalnych możliwych
do zrealizowania na terenie Wrocławia i okolic, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru, w tym w szczególności działań edukacyjnych i aktywizujących społeczność Wrocławia i okolic, wraz z harmonogramami i kosztorysami ich realizacji. Preferowane będą projekty: a) o zasięgu lokalnym, wieloelementowe, to jest obejmujące np. organizację spektakli, warsztatów, konkursów i innych form, a także takie, które mogą zaowocować współpracą z San Sebastian 2016, b) uwzględniające uczestnictwo w działaniach grup zagrożonych wykluczeniem społecznym o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne, sieroty, skazani, osoby ze środowisk zagrożonych patologiami itp., c) uwzględniające w procesie szeroko zakrojonej edukacji operowej innowacyjne formy pracy z grupami docelowymi projektu, d) wykorzystujące metody i sposoby pracy, które inspirują postawy twórcze, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w działaniach artystycznych z dziedziny opery oraz teatru i ich współtworzenia oraz umożliwiają zdobywanie umiejętności artystycznych i kulturalnych, e) popularyzujące efekty zrealizowanych działań oraz dokumentacji zadania w formie publikacji tradycyjnej lub multimedialnej. Organizacja i realizacja projektów powinna przebiegać w okresie od dnia podpisania Umowy do 10 grudnia 2013 roku. Celem konkursu jest wyłonienie: a) najlepszej koncepcji - opracowania 3 projektów kulturalnych do realizacji na terenie Wrocławia i okolic dotyczących rozpowszechniania wiedzy o operze i teatrze, w tym w szczególności działań edukacyjnych i aktywizujących społeczność Wrocławia i okolic, b) autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, której przedmiotem będą warunki umowy na opracowanie i realizację projektów, będących przedmiotem niniejszego Konkursu..


II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

92.31.20.00 - Usługi artystyczne
79.95.21.00 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
.SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.


SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSUIV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 1


IV.2) NAGRODY


  • Miejsce: Pierwsze.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej


  • Fundacja Jutropera, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.2.2) Wartość nagrody


  • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0 PLN.
 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Usługi artystyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU