eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie projektu wskazującego 3 wydarzenia kulturalne mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru oraz aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, które zostaną zrealizowane na terenie Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.Ogłoszenie z dnia 2013-01-09

Wrocław: Opracowanie projektu wskazującego 3 wydarzenia kulturalne mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru oraz aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, które zostaną zrealizowane na terenie Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Numer ogłoszenia: 12914 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504402 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 343 29 62, faks 71 343 29 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie projektu wskazującego 3 wydarzenia kulturalne mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru oraz aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, które zostaną zrealizowane na terenie Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opracowania, wskazującego 3 projekty kulturalne do zrealizowania na terenie Wrocławia, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru i aktywizację społeczeństwa Wrocławia i okolic, realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w roku 2013. Podstawowym założeniem opracowania jest przedstawienie 3 projektów kulturalnych możliwych do zrealizowania na terenie Wrocławia i okolic, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej opery i teatru, w tym w szczególności działań edukacyjnych i aktywizujących społeczność Wrocławia i okolic, wraz z harmonogramami i kosztorysami ich realizacji. Preferowane będą projekty: a) o zasięgu lokalnym, wieloelementowe, to jest obejmujące np. organizację spektakli, warsztatów, konkursów i innych form, a także takie, które mogą zaowocować współpracą z San Sebastian 2016, b) uwzględniające uczestnictwo w działaniach grup zagrożonych wykluczeniem społecznym o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne, sieroty, skazani, osoby ze środowisk zagrożonych patologiami itp., c) uwzględniające w procesie szeroko zakrojonej edukacji operowej innowacyjne formy pracy z grupami docelowymi projektu, d) wykorzystujące metody i sposoby pracy, które inspirują postawy twórcze, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w działaniach artystycznych z dziedziny opery oraz teatru i ich współtworzenia oraz umożliwiają zdobywanie umiejętności artystycznych i kulturalnych, e) popularyzujące efekty zrealizowanych działań oraz dokumentacji zadania w formie publikacji tradycyjnej lub multimedialnej. Organizacja i realizacja projektów powinna przebiegać w okresie od dnia podpisania Umowy do 10 grudnia 2013 roku. Celem konkursu jest wyłonienie: a) najlepszej koncepcji - opracowania 3 projektów kulturalnych do realizacji na terenie Wrocławia i okolic dotyczących rozpowszechniania wiedzy o operze i teatrze, w tym w szczególności działań edukacyjnych i aktywizujących społeczność Wrocławia i okolic, b) autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, której przedmiotem będą warunki umowy na opracowanie i realizację projektów, będących przedmiotem niniejszego Konkursu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00 - Usługi artystyczne 79.95.21.00 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych .

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 1

IV.2) NAGRODY

  • Miejsce: Pierwsze.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

  • Fundacja Jutropera, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

  • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0 PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.