eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Budowa linii kablowych 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z demontażem linii kablowych i linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nn przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-04-23

Białystok: Budowa linii kablowych 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z demontażem linii kablowych i linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nn przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 118516 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69474 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7425378, faks 085 7425378.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii kablowych 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z demontażem linii kablowych i linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nn przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa linii kablowych 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z demontażem linii kablowych i linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nn przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.53.00 - Instalacje zasilania elektrycznego 45.31.56.00 - Instalacje niskiego napięcia .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 115719.10 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa linii kablowych 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV wraz z demontażem linii kablowych i linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nn przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 56619.67
  • Oferta z najniższą ceną: 56619.67 oferta z najwyższą ceną: 111702.02
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.