eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegom › REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSTRZY-WYMIANA PARKIETU ORAZ DREWNIANEJ PODŁOGI SCENY SALI GŁÓWNEJ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-07-20

Strzegom: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSTRZY-WYMIANA PARKIETU ORAZ DREWNIANEJ PODŁOGI SCENY SALI GŁÓWNEJ
Numer ogłoszenia: 115407 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181238 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. (074) 856-05-99, faks (074 ) 856-05-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSTRZY-WYMIANA PARKIETU ORAZ DREWNIANEJ PODŁOGI SCENY SALI GŁÓWNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy (Działka Nr 260/6) - polegający na wymianie parkietu oraz drewnianej podłogi sceny sali głównej świetlicy. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu dokładnego sporządzenia wyceny wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty ujęte w ww. dokumentach, a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 1 Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a/ organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, b/ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, c/ po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych na składowisku odpadów komunalnych, d/ prace w obiekcie należy prowadzić zgodnie z Prawem budowlanym, przepisami BHP oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania świetlicy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.13 - Kładzenie parkietu .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 48448.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 48448.00
  • Oferta z najniższą ceną: 48448.00 oferta z najwyższą ceną: 73498.58
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.