Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA NUMER
OWP/2007/02/01-1849589


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: JW2286
Adres: skr. poczt. 307, 45-076 Opole
Województwo: opolskie

Telefon: 0774523339063800930
Fax:
e-mail: zp2286@op.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: mgr Tomasz Midor


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2286 Opole 45-076 Opole, skr. poczt. 307 tel. /0 - prefiks - 77/ 4523339 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 60 000 EURO na Ochronę fizyczną Jednostki Wojskowej 2286 Lubliniec przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22.1 oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, m.in. posiadający kancelarię tajną zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 7 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dn. 22.01.99r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.02.99r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych, a także posiadający Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową (szczegóły w treści SIWZ).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert: Kryteria wyboru ofert: Cena przedmiotu zamówienia - 90% Doświadczenie Wykonawcy - 5% Suma gwarancyjna OC - 5%

Termin składania ofert: 2007-02-12
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 2286 Opole 45-076 Opole, skr. poczt. 307 z dopiskiem na kopercie: OFERTA - OCHRONA 01/2007 Termin składania ofert upływa 12.02.2007r. godz. 13:00 Zamawiający akceptuje TYLKO PISEMNĄ FORMĘ korespondencji (pocztą polską lub kurierem). Wszelka korespondencja musi być adresowana na w/w adres korespondencyjny. Kontakt telefoniczny (sprawy techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia): kpt. Marek Milewski - tel. 077/4523339, wew. 012 lub 015


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OPOLA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Opolu » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.