eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Szpital Specjalistyczny Nr 1

Szpital Specjalistyczny Nr 1 - przetargiSzpital Specjalistyczny Nr 1 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-21
2020-10-29
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Szpital Specjalistyczny Nr 1
Szpital Specjalistyczny Nr 1 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-21
2020-09-29
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.
2020-09-07
2020-09-15
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.
2020-06-10
2020-06-18
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną
2020-03-05
2020-03-20
Bytom Roboty budowlane Szpital Specjalistyczny Nr 1 Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.
2020-02-19
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2020-02-18
2020-02-26
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup i dostawa nici chirurgicznych i materiałów szewnych
2020-02-12
2020-02-20
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz odpadów z budowy i remontów
2020-01-21
brak danych
Bytom Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu
2019-12-11
2019-12-19
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawę soczewek, utworzenie depozytu soczewek, dostawę materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2019-11-06
2019-11-14
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej.
2019-10-28
2019-11-05
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
2019-10-14
2019-10-22
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych
2019-10-02
2019-10-10
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych
2019-10-02
2019-10-10
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego
2019-08-08
2019-08-19
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych ze stolikami w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala"
2019-07-18
2019-08-02
Bytom Roboty budowlane Szpital Specjalistyczny Nr 1 Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.
2019-06-21
2019-07-01
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną
2019-05-17
2019-05-27
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji wraz z czyszczeniem chemicznym oraz transportem bielizny szpitalnej
2019-03-06
2019-03-15
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup głowicy przezprzełykowej
2019-02-26
2019-03-06
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Szpital Specjalistyczny Nr 1
Szpital Specjalistyczny Nr 1 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-03
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną
2020-04-15
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2020-03-31
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup i dostawa nici chirurgicznych i materiałów szewnych
2020-03-31
brak danych
Bytom Roboty budowlane Szpital Specjalistyczny Nr 1 Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnychwodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.
2020-03-25
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz odpadów z budowy i remontów
2020-02-03
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawę soczewek, utworzenie depozytu soczewek, dostawę materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej, dzierżawę aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu,
2020-01-31
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu
2019-12-19
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego
2019-12-13
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
2019-12-09
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej.
2019-09-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Szpital Specjalistyczny Nr 1 Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnychwodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.
2019-09-26
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz łóżek szpitalnych ze stolikami w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala"
2019-08-01
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną
2019-04-26
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2019-03-28
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup głowicy przezprzełykowej
2019-03-26
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii tylnej
2019-03-26
brak danych
Bytom Dostawy Szpital Specjalistyczny Nr 1 Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2019-03-19
brak danych
Bytom Roboty budowlane Szpital Specjalistyczny Nr 1 Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w-budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG -budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów -budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa
2019-03-08
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 Usługę dystrybucji energii elektrycznej"
2019-02-15
brak danych
Bytom Usługi Szpital Specjalistyczny Nr 1 "Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresieubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Szpital Specjalistyczny Nr 1
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.